แฮมเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง

ทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็น ปัจจุบันเราจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต เบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็ม  การโอนย้ายข้อมูล ในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับเรามากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุกัญญา บุญศรีความเห็น (0)