ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเรื่อยๆ จึงทำให้เราต้องตามไปกับมัน  เช่น  ในชีวิตประจำวันของเรา เราก็ต้องใช้และสัมผัสกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  หรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เราใช้กันทุกๆวัน