การอบรม Blog

[email protected]
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างองค์ความรู้ให้บุคคลากรผ่าน Blog
  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00-16.30 น. ทางฝ่ายประกันคุณภาพประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดให้มีการอบรม Blog ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เข้าอบรม โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้จากศูนย์บริการวิชาการ คือ คุณธวัช รัตนมาตรี และคุณประภาพรณ์ ขันชัย มาให้ความรู้ ข้าพเจ้าจะได้นำเอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการกับงานบริหารความเห็น (1)

IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตค่ะ เห็นระบบแจ้งไว้หน้าแรกว่า ช่วงนี้ควรงดการอบรม blog ค่ะ