(6) ความแตกต่างของ เกณฑ์แผนฯ 7 กับ เกณฑ์แผนฯ 8

เกณฑ์มาตรฐาน

 

        เกณฑ์มาตรฐานการคำนวณบุคลากร(สายผู้สอน) ของแผนฯ 7(2535-2539)
ที่ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่างๆในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในปี 2535-3539
กับเกณฑ์ในแผนฯ 8(2540-2544)  ที่ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่างๆในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในปี 2540-3544 นั้นมีความเปลี่ยนแปลงหรือต่างกันอย่างไร.....
       เกณฑ์มาตรฐานในแผนฯ 8(2540-2544) มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์
มาตรฐานในแผนฯ 7(2535-2539) ดังนี้

(1)  มีการเปลี่ยนแปลงในชื่อ สาขาวิชา ดังนี้

               ชื่อในแผนฯ 7                                  ชื่อในแผนฯ 8
1.มนุษยศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา      1.มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา
2.พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ          2.การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ
3.การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์  3.การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร
4.การค้าบริการ                                4.ธุรกิจบริการ
5.คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์            5.คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
6.วิทยาศาสตร์สุขภาพ                        6.แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
                                                        สุขภาพ
7.สถาปัตยกรรมศาสตร์ และผังเมือง       7.สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
8.การค้า  ช่างฝีมือ และอุตสาหกรรม       8. การอาชีวะ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม
9.การขนส่งและคมนาคม                      9.การขนส่งและการคมนาคม
10.เกษตรศาสตร์  ป่าไม้และประมง        10.เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง

(2)มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนอาจารย์:นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) 
ดังนี้
       สาขาวิชา            เกณฑ์ในแผนฯ 7          เกณฑ์ในแผนฯ 8
ระดับปริญญาตรี
1.สถาปัตยกรรมศาสตร์         1 : 10                             1 : 4
2.สัตวแพทยศาสตร์*            1 : 10                            1 : 3.5
หมายเหตุ :  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ถ้าพิจารณาจากการจัดกลุ่มสาขา
วิชาของ ISCED แล้วจัดว่าอยู่กลุ่ม เกษตรศาสตร์

สาขาวิชา                    เกณฑ์ในแผนฯ 7          เกณฑ์ในแผนฯ 8
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
1.สังคมศาสตร์                       1 : 5                            1 : 10


(3)  มีการเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จาก 2 กลุ่ม/สาขา
เป็น 3 กลุ่ม/สาขา  ดังนี้

   กลุ่ม/สาขาในแผนฯ 7              กลุ่ม/สาขาในแผนฯ 8           
1.สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์      1.สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  
และเทคโนโลยี                         2. กลุ่มแพทยศาสตร์                                     
2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3. แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง
                                                   กับสุขภาพ

                                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32139, เขียน: 30 May 2006 @ 14:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

มนูญ บรรณวงศิลป์
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
         ท่านเขียนได้ดีมากขอชม ข้อมูลดีมาก อยากให้ท่านเขียนเรื่อยอย่างต่อเนื่อง ชาว กจ. อ่านตลอด
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

     ขอบคุณครับ... คุณมนูญ  ที่ให้คำชม แต่ผมยังมีปัญหาในการเอาข้อมูลที่พิมพ์แล้วใน Word (จัดหน้าเรียบร้อย) พอมาลงในใน Blog ข้อมูลที่จัดไว้ดีแล้ว กระจายไปหมดเลย
      

     ท่านใดที่อ่านพบแล้ว รู้วิธีแก้ไขโปรดให้คำแนะนำด้วยครั๊บ