หมวกพยาบาล สำหรับพยาบาลแล้ว เป็นสิ่งแสดงถึง หน้าที่และภาระกิจ

ในประเทศไทยพยาบาลจะรักษาวัฒนธรรมการใส่หมวกไว้ ไม่เหมือนบางประเทศจะถอดหมวกไปแล้ว ซึ่งก็ว่าไปตามเหตุผลของแต่ละสถาบัน

สำหรับการใส่หมวก ก็บ่งบอกตำแหน่ง ในบางสถานที่

พยาบาลประจำการ จะมีแถบกำมะหยี่สีดำคาดไว้ ที่หมวกขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร

หัวหน้าหอผู้ป่วย ใส่หมวกที่คาดแถบกำมะหยี่สึดำขนาด 1เซนติเมตร 2 เส้น

ผู้ตรวจการพยาบาล เพิ่มความหนาของเส้นกำมะหยี่ที่คาดไว้บนหมวก 1.5เซนติเมตร ใช้เพียงเส้นเดียว

หัวหน้าพยาบาล จะเพิ่มความหนาขึ้นไปอีก นั่นคือแสดง ถือภาระที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

26 กุมภาพันธ์ 2552 คุณชูศรี คูชัยสิทธิ์ หัวหน้างานบริการพยาบาล ได้ทำพีธีมอบหมวกใบใหม่ให้กับ หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้ตรวจการพยาบาล ของแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัตงานแล้ว

 

คุณพนอ เตชะอธิก รับหมวก ตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

และสำหรับตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยใหม่ 3 ท่าน

คุณทิพวรรณ์ ประสานสอน หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฯ

คุณภัทรานิษฐ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2 และ

คุณนิตยา รัตนโชติมณี หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน4

รับหมวก 2 ขีดคะ บรรยากาศก็อย่างเห็นในรูปภาพคะ

สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืม คือ หมวกไม่ใช่การมีอำนาจการจัดการและการตัดสินใจเพิ่มเท่านั้น แต่จะหมายภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับเตือนใจเรา ต้องใฝ่พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้สมกับตำแหน่งที่ได้รับ