ครูแป๋ม

โรงเรียนบุญวัฒนา
Usernamejrpkpp
สมาชิกเลขที่55547
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาชีววิทยา (ภาษาอังกฤษ)
                 ศึกษา
ปริญญาเอก(Ph.D Candidate) สาขาการบริหารการศึกษา 
                             
 

 

ผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ :   1.  ครูแกนนำสาขาวิทยาศาสตร์ 
                                           2.  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น    
                                           3.  ครูดีศรีโคราช  
                                          
4.  ครูชีววิทยาดีเด่น
                                          
5.  ครูดีในดวงใจ
     
                                                       ฯลฯ
  

 

ความภาคภูมิใจ  :    http://gotoknow.org/blog/yahoo/325891? page=4

                             http://www.gotoknow.org/blog/yahoo/325891?page=7

                             http://portal.in.th/tfs/pages/11924/

                             http://portal.in.th/tfs/pages/11925/

                             http://portal.in.th/tfs/pages/14004/

                                                    ฯลฯ

                                        

                                                            

คติประจำใจ     : จงทำความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินเกิด.