สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก Laddawan wipoosanapan

อดีตพยาบาลชำนาญการ ปัจจุบันสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษรุโลก
อดีตโรงพยาบาลพุทธชินราช ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลก
Usernamelwipoo
สมาชิกเลขที่8979
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • อดีตรับราชการที่ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค ครั้งแรกรุ่นบุกเบิก ICU MED
  • เรียนต่อจบพบาลชำนาญการ ช่วยราชการที่ รพ.พรหมพิราม
  • ขอย้ายไปช่วยราชการที่กระทรวงสาธารณสุข
  • ขอย้ายกลับมาทำงานโรงพยาบาลพุทธฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานรักษาพยาบาลชุมชน
  • แยกตั้งกลุ่มงานใหม่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว (FM)เพื่อพัฒนางานบริการปฐมภูมิรองรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) บรรลุเป้าหมายในการเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิในระดับจังหวัดและประเทศ อย่างเต็มภาคภูมิ
  • ลาออกจากราชการเพื่อสัมผัสงานการเมืองในระดับท้องถิ่น ในนานคณะลูกนเรศวร ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรี เปรมฤดี ชามพูนท (คุณอาค่ะ)