กุ้งนาง สุธีรา


พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ APN (อพย.) สาขาการพยาบาลเด็ก
งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Username
suteera21
สมาชิกเลขที่
67632
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่จังหวัดสกลนคร

จบมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตรเฉพาะทางผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังจากมหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มรับราชการที่  หอผู้ป่วยเด็ก 3ง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

ปัจจุบัน ทำงานเป็นพยาบาลประจำการหน่วย การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เริ่มงานมีนาคม 2553

ตำเเหน่งปัจจุบัน พยาบาล 8 ชำนาญการ  2552) หน่วย Palliative care โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำขวัญประจำใจในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

ดูแลประดุจลูกหลาน  ประสานทีมสหสาขา

เห็นคุณค่าความเป็นคน   เปี่ยมล้นเมตตาธรรม

ความภาคภูมิใจ (my pride)

ประธานโครงการจดหมายคลายทุกข์ กำลังใจแด่น้อง

ประธานโครงการพาน้องท่องวิถีพุทธ (Spiritual Care project for children with cancer and their family)

ประธานโครงการรำลึกถึงน้องผู้จากไป ( Memorial service project)

AWARD

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล โครงการพาน้องท่องวิถีพุทธปี 2549 ในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์

                

 

 

 

 

นำเสนอ oral and poster presentation โครงการพาน้องท่องวิถีพุทธในเวที HA national Forum ครั้งที่ 8 จัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ที่เมืองทองธานี

 

Prp2

 

 

  รางวัลพยาบาลปฏิบัติการดีเด่น (Nursing award) จากงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2550

 

Cheewit

 

 

 

รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการให้บริการ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ประจำปี 2551

Yindee15

 

Pichu

 รางวัล Humanize Health Care Award ร่วมกับทีมการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็ง โดยการส่งเรื่องเล่าเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติ HA National Forum ประจำปี 2553 

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนเเก่นสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการระดับดีเด่น ปี 2553

รางวัลบุคคลเกียรติยศ คณะเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2554 

Name :                        Mrs  Suteera  Pimrote

Work Address :         Palliative Care Unit, Srinagarind

hospital, Faculty of medicine, Khon Kaen University.

E-mail :           [email protected]

Personal data :

Sex :                Female            

Age :               37 years

Nationality / Citizenship :     Thai

Religion:        Buddhism

Marital Status:   married

Language :     Thai, English

Current status :    

Positions :       Palliative Care Nurse in Palliative Care  Unit

Srinagarind hospital, Faculty of medicine,

Khon Kaen University. 

Areas of Specialization :

 Nursing care of Pediatric Palliative Care

Education background :

Year

Degree

1995

Diploma in  nursing  Khonkaen   University,  Faculty of Nursing ( 1995)

2004

Certificate of Nursing Specialty in Children with Chronic Illness, Faculty of Nursing, Mahidol University 

 Employment Record :

Year

 Position/ Title/ Area

1995

Registered nurse (RN) of  Children with cancer 3D ward, Department of pediatric , Srinagarind hospital, Faculty of medicine,. Khon Kaen University. 

2010

Registered nurse (RN) of    Palliative care in Palliative Care  Unit

Srinagarind hospital, Faculty of medicine,  Khon Kaen University. 

 

Professional Experience :

Year

Experience  

1995-  2004

 

 

 

- General nursing duties and administrative responsibilities at  Children with Cancer  ward

  -  Clinical education for junior staff

 

2004-  2009

-  Link nurse on the ward for  Palliative Care for Children with cancer

- Work within a multidisciplinary team to provide quality care for Palliative Care in Children with cancer

-  Work  for  emotional and spiritual support services, offering the patient and family.

- Work for  Bereavement  care  and  services for the terminally ill and their families, and for those recently bereaved.

 

Selected  Honours and Awards

- Nursing practice award from Department of Nursing Srinagarind Hospital ( 2007)

-Nursing  practice award from Srinagarind Hospital (2008)

- The Personnel Excellence awards from Khon kaen University( 2010)

- Humanize Health care Award ( with our Palliative care team) from The Health care Accreditaton Institute (public organization) Thailand   (HA National Forum Conference 11 th 2010)

 

Membership :

                        The Nurse Association of Thailand

                        Thailand Nursing Council

 

………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท