กุ้งนาง สุธีรา


พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8)
หน่วยการุณรักษ์ (พระไพศาล วิสาโล ท่านเป็นผู้้ตั้งชื่อหน่วย) (หน่วยการดูแลผู้ป่วยเเบบประคับประคอง) งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
Username
suteera21
สมาชิกเลขที่
67632
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่จังหวัดสกลนคร

จบมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตรเฉพาะทางผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังจากมหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มรับราชการที่  หอผู้ป่วยเด็ก 3ง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

ปัจจุบัน ทำงานเป็นพยาบาลประจำการหน่วย การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เริ่มงานมีนาคม 2553

ตำเเหน่งปัจจุบัน พยาบาล 8 ชำนาญการ  2552) หน่วย Palliative care โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำขวัญประจำใจในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

ดูแลประดุจลูกหลาน  ประสานทีมสหสาขา

เห็นคุณค่าความเป็นคน   เปี่ยมล้นเมตตาธรรม

ความภาคภูมิใจ (my pride)

ประธานโครงการจดหมายคลายทุกข์ กำลังใจแด่น้อง

ประธานโครงการพาน้องท่องวิถีพุทธ (Spiritual Care project for children with cancer and their family)

ประธานโครงการรำลึกถึงน้องผู้จากไป ( Memorial service project)

AWARD

  • รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล โครงการพาน้องท่องวิถีพุทธปี 2549 ในงานวันคุณภาพศรีนครินทร์

                   

 

 

 

 

  • นำเสนอ oral and poster presentation โครงการพาน้องท่องวิถีพุทธในเวที HA national Forum ครั้งที่ 8 จัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ที่เมืองทองธานี

  •  

Prp2

 

 

  •   รางวัลพยาบาลปฏิบัติการดีเด่น (Nursing award) จากงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2550

 

Cheewit

 

 

 

  • รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการให้บริการ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ประจำปี 2551

Yindee15

 

Pichu

  •  รางวัล Humanize Health Care Award ร่วมกับทีมการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็ง โดยการส่งเรื่องเล่าเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติ HA National Forum ประจำปี 2553 

  • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนเเก่นสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการระดับดีเด่น ปี 2553

  • รางวัลบุคคลเกียรติยศ คณะเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2554 

Name :                        Mrs  Suteera  Pimrote

Work Address :         Palliative Care Unit, Srinagarind

hospital, Faculty of medicine, Khon Kaen University.

E-mail :           supimrose@hotmail.com

Personal data :

Sex :                Female            

Age :               37 years

Nationality / Citizenship :     Thai

Religion:        Buddhism

Marital Status:   married

Language :     Thai, English

Current status :    

Positions :       Palliative Care Nurse in Palliative Care  Unit

Srinagarind hospital, Faculty of medicine,

Khon Kaen University. 

Areas of Specialization :

 Nursing care of Pediatric Palliative Care

Education background :

Year

Degree

1995

Diploma in  nursing  Khonkaen   University,  Faculty of Nursing ( 1995)

2004

Certificate of Nursing Specialty in Children with Chronic Illness, Faculty of Nursing, Mahidol University 

 Employment Record :

Year

 Position/ Title/ Area

1995

Registered nurse (RN) of  Children with cancer 3D ward, Department of pediatric , Srinagarind hospital, Faculty of medicine,. Khon Kaen University. 

2010

Registered nurse (RN) of    Palliative care in Palliative Care  Unit

Srinagarind hospital, Faculty of medicine,  Khon Kaen University. 

 

Professional Experience :

Year

Experience  

1995-  2004

 

 

 

- General nursing duties and administrative responsibilities at  Children with Cancer  ward

  -  Clinical education for junior staff

 

2004-  2009

-  Link nurse on the ward for  Palliative Care for Children with cancer

- Work within a multidisciplinary team to provide quality care for Palliative Care in Children with cancer

-  Work  for  emotional and spiritual support services, offering the patient and family.

- Work for  Bereavement  care  and  services for the terminally ill and their families, and for those recently bereaved.

 

Selected  Honours and Awards

- Nursing practice award from Department of Nursing Srinagarind Hospital ( 2007)

-Nursing  practice award from Srinagarind Hospital (2008)

- The Personnel Excellence awards from Khon kaen University( 2010)

- Humanize Health care Award ( with our Palliative care team) from The Health care Accreditaton Institute (public organization) Thailand   (HA National Forum Conference 11 th 2010)

 

Membership :

                        The Nurse Association of Thailand

                        Thailand Nursing Council

 

………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท