ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> คาดหวังว่าจะได้?


จะมีทิศทางและกรอบการวิจัยแบบ R2R ที่ชัดเจน และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ตลอดจนบุคลากรมีการตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนางานอยู่เสมอ ...

     ต่อจากตอนที่แล้ว ...1… , …2… และ ...3... เมื่อได้คิดจะทำอะไร ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องคาดหวัง วาดหวังไว้อย่างสวยหรู การที่จะให้ได้ตามที่คาดหรือไม่ก็กลับไปดูที่ขบวนการขับเคลื่อน (ในบันทึกตอนที่ 3) แล้วจะรู้อย่างไรว่าได้อะไรจริงหรือไม่ ก็ใช้การประเมินเอา ในบันทึกนี้จะได้กล่าวต่อท้ายไว้ ว่า ศูนย์วิจัย รพ.ยโสธร คาดหวังอะไร และจะประเมินอย่างไร การประเมินนี่ผมเติมเต็มเข้าไปเยอะนิดนึง เพราะวาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือให้รู้ทิศทางและตำแหน่งตัวเองให้ชัดเจน โดยเน้นที่การประเมินกระบวนการ

      รพ.ยโสธร คาดหวังว่า...จะมีทิศทางและกรอบการวิจัยแบบ R2R ที่ชัดเจน และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ตลอดจนบุคลากรมีการตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนางานอยู่เสมอ ระบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ จะมีการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลมากขึ้น เพราะมีการนำมาใช้ประโยชน์เอง และผู้จัดทำมองเห็นคุณค่าของรบบรายงาน มีการทบทวนกิจกรรมจากงานปกติที่สามารถพัฒนาได้โดยใช้ผลการวิจัยที่พบในเบื้องต้น เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพในงานประจำจนเป็นนิสัย เกิดความภาคภูมิใจ และมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีในปีต่อ ๆ ไป

     โดยกำหนดว่าจะมีการการประเมินผลใน 3 ด้าน คือ
          ด้านปัจจัยนำเข้า โดยการเปรียบเทียบจากงบประมาณที่ใช้กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ
          ด้านกระบวนการ โดยการสังเกตกระบวนการมีส่วนร่วมของทีม R2R ประเมินความก้าวหน้าในการทำวิจัยเปรียบเทียบกับ Roadmap ในแต่ละขั้นตอน ประเมินความครอบคลุมของประเด็นโจทย์วิจัยย่อย ในระบบบริการสาธารณสุขของ รพ.ยโสธร ประเมินจากความพึงพอใจของทีม R2R ในแต่ละครั้งที่มีเวทีการ ลปรร. ประเมินความครบถ้วน สมบูรณ์ของ รายงานผล AAR ในแต่ละครั้ง มีความสม่ำเสมอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog GotoKnow.org ของทีม R2R และ Facilator
          ด้านผลลัพธ์ ด้วยการนับจำนวนทีม R2R ในโรงพยาบาลยโสธร และเครือข่ายที่สามารถขยายผลการดำเนินงานไปได้ นับจำนวนรายงานวิจัยจากทีม R2R ในโรงพยาบาลยโสธรนับจำนวนรายงาน AAR 5 ฉบับ นับชุมชน R2R โรงพยาบาลยโสธร ใน Blog GotoKnow.org 1 ชุมชน นับจำนวนครั้งที่มีการจัดตลาดนัด R2R รพ.ยโสธร (Present งานวิจัยแก่ผู้สนใจ)

     โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจาก นพ.วิทยา  วัฒนเรืองโกวิทย์ ประธานศูนย์วิจัยโรงพยาบาลยโสธร และ นพ.ธีรพล   โตพันธานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แล้ว รอเพียงการตรวจทานเพื่อเห็นชอบจากคุณยุทธชัย  ตรีสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณอรพินท์  วงศ์อนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และการอนุมัติจาก นพ.พิเชฐ  อังศุวัชรากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร เท่านั้น

     ที่ผมได้มีส่วนร่วม ปลรร. ก็มีอีกประเด็นคือการแนะนำให้คุณนิภาพร (Dr.Ka-poom) ใช้เอกสารเชิงหลักการในการพัฒาโครงการ และขอความเห็นหลังการใช้ด้วย (ซึ่งเคยเขียนไว้ในบันทึก..เครื่องมือในการขออนุมัติเชิงหลักการ..แล้ว) ลองดาวน์โหลดไปดูได้ครับ นี่เป็นตัวอย่างจากของจริง (R2RYasothonH.pdf) 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 17571เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2006 12:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (13)
คงต้องขอศึกษาจากโรงพยาบาลยโสธรนะคะเพราะตอนนี้พาที่ทำงานทำเรื่องพัฒนาคุณภาพค่ะและเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง R2R มาบ้าง
ผมขออนุญาตนำเครื่องมือในการขออนุมัติเชิงหลักการนี้ไปศึกษานะครับคาดหวังว่าจะเป็นอีกแนวทางที่ดีอันหนึ่งนะครับ
     ผมตามมาตอบทีละบันทึก (ยิ้ม) แล้วมาสรุปได้ตอนบันทึกนี้ เห็นด้วยครับ ลอง ลปรร.กันดู ส่วนผมยินดี ร่วม ลปรร.ด้วยเสมอครับเพื่อ "พัฒนาระบบสาธารณสุข"

เรียน คุณวุธ

     หากจะมีข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณาเข้ามาเสนอไว้ด้วยจะยินดีมากนะครับ

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องพัฒนาคน และคงต้องขออนุญาตปรึกษาท่านเจ้าของ Blog ด้วยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง R2R เพราะยังมีความไม่เข้าใจในบางประเด็นเช่น หากบุคลากรในที่ทำงานเราไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน คิดว่าจะทำ R2R ได้เกิดความสำเร็จหรือไม่คะ เพราะที่ทำงานนั้นมีลักษณะเป็นโรงพยาบาลชุมชนคะ

     ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่คุณสานฝันถามคือจะทำ R2R โดยไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน พิจารณาจากการทำวิจัยคือการลงมือศึกษาหาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้ขึ้นมา ต่อด้วยในงานประจำ ก็แสดงว่ารู้เพื่อไปพัฒนางานประจำ ฉะนั้นเมื่อได้อย่างนี้แล้วอย่างอื่นไม่น่ากลัวอะไรครับ ผมเชื่อมั่นในเครือข่ายการทำงานเป็นทีม ฉะนั้นลองมองไปยัง สสอ./สอ./รพท./สสจ. หรืออาจจะเป็นหน่วยงานใกล้เคียง ผมเชื่อว่า "คนทุกคนมีศักยภาพ" แต่ต้องขุด ดึง หรือวิธีอื่นใด เอาขึ้นมาให้ได้ มั่นใจครับว่าหาก รพช.คิดจะทำ R2R เพื่อพัฒนางาน ต้องทำได้ ใน GotoKnow.org แห่งนี้ก็เป็นเวทีเสมือน ที่คุณและทีมงานสามารถเข้ามา ลปรร.กับผู้รู้อีกมากมายได้ตลอดเวลา โดยไม่มีเงื่อนไขอะไร

     อนึ่งเคยได้ยิน "นักวิจัยชาวบ้าน" ไหมครับ สื้บค้นดูจาก สกว.ท้องถิ่น จะเห็นศักยภาพของคนเหล่านี้ น่าทึ่งมาก อยากเป็นกำลังใจให้ครับ ลองดูสักตั้งก่อนไหม

ณ ตอนนี้... ช่วงระหว่างนี้...คือ..รอ รอ..ลงดำเนินการ...แต่ใช่เป็นการรอ...เงียบๆไม่ หากเป็นการรอ..ที่แทรกการทำงาน..เข้าไปอยู่ตลอดเวลา ...ด้วยความเชื่อและศรัทธา...
ขณะที่ไปราชการต่างจังหวัด โครงการ R2R ก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆ โดยคุณอำนวย(นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิทย์)และพี่แอน (คุณเพชรรัตน์ ศรีสุรัตน์)มีการประสานงานผ่านการสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใดของมุมโลก..เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคุณประสาน(น้องหนิง,คุณสุปราณี รวมธรรม)ที่เราเชิญมาร่วมเป็นคุณประสาน..ด้วยจิตวิญญาณที่เธอมีอยู่ ช่วยประสานงานได้ดีเยี่ยมจริงๆ ตลอดรวมถึงทีม R2R ที่เริ่มมีการพูดคุยกันในเชิง...หลักการภายใต้บรรยากาศความเป็นกันเองและมีจุดมุ่งมั่นร่วมกัน...นั่นคือ.."อยากทำ" และที่สำคัญ..."Facilitator" หรือ "คุณชายขอบ" ยังคงติดตามและให้คำแนะนำเสมอ..เหมือน..ว่า..เรา "ลงเรือลำเดียวกันแล้ว"

ความ...คืบหน้า

วันนี้โทรหาคุณอำนวย (พี่แอน) พูดคุยกันเดินเรื่อง

ขออนุมัติโครงการ R2R ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่เสนอเห็นชอบ

จากท่าน นพ.ยุทธชัย  ตรีสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คาดว่า (คาดกันเองค่ะ)..ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร...

เพราะพี่เล็กและพี่จิ๋ว (พรส.) รับรองคะ (ยิ้ม)

     รอ...อย่างเป็นสุข ด้วยเทคนิค...เวลาที่รอคอย (Waiting Time) หากอนุมัติให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มเดินเครื่องสู่ท้องทะเลใหญ่ เพราะขณะนี้ "ลงเรื่อลำเดียวกัน" และ "ติดเครื่องรอ" เรียบร้อยแล้ว
เมื่อตอนสี่โมงเย็นใกล้ๆ เลิกงาน...คุณอำนวย (พี่แอน) ส่งข่าวมาบอกค่ะว่า... โครงการ R2R ได้รับการอนุมัติแล้ว...ผ่านโดยฉลุย ได้รับความเห็นชอบ..จากท่านผู้บริหารทุกท่าน...ของโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดรับ...ต่อนโยบาย ที่มีความมุ่งมั่น..ในการพัฒนาคุณภาพ..."งาน"... ซึ่งสิ่งสำคัญนั้น..เกิดผลลัพธ์ที่ดี..."ต่อผู้บริการ"..แน่ๆ ตื่นเต้นๆ..คะ..เพราะท่านอาจารย์ชายขอบ (ต้องขออนุญาตเรียกท่านอย่างนี้นะคะ...เพราะท่านเป็นผู้รู้..ที่มีการตกผลึก ทางความคิด..ในหลายศาสตร์ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลอมรวม..อยู่ในปัญญาของท่าน)..ส่งสัญญามาว่า..."ติดเครื่องรอ"...เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการ...รู้สึก...ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่าน..จะต้องเดินมาเป็นระยะทาง..ที่ไกล..แต่หากมิตรภาพทางความรู้ ไม่เคยปิดกั้น...การ ลปรร. ในหมู่มวลมนุษย์...แห่งอุดมการณ์เลยนะคะ
ยินดีด้วยครับ ก็เป็นอันว่า "เดินหน้า" ได้เลยนะครับ เพราะ "ลงเรื่อลำเดียวกัน" และ "ติดเครื่องรอ" ไว้เรียบร้อยแล้ว
ยินดีด้วยครับ ก็เป็นอันว่า "เดินหน้า" ได้เลยนะครับ เพราะ "ลงเรื่อลำเดียวกัน" และ "ติดเครื่องรอ" ไว้เรียบร้อยแล้ว
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท