ความเห็น 14646

ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> คาดหวังว่าจะได้?

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     รอ...อย่างเป็นสุข ด้วยเทคนิค...เวลาที่รอคอย (Waiting Time) หากอนุมัติให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มเดินเครื่องสู่ท้องทะเลใหญ่ เพราะขณะนี้ "ลงเรื่อลำเดียวกัน" และ "ติดเครื่องรอ" เรียบร้อยแล้ว