ความเห็น 14472

ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> คาดหวังว่าจะได้?

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.101
เขียนเมื่อ 
ขณะที่ไปราชการต่างจังหวัด โครงการ R2R ก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆ โดยคุณอำนวย(นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิทย์)และพี่แอน (คุณเพชรรัตน์ ศรีสุรัตน์)มีการประสานงานผ่านการสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใดของมุมโลก..เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคุณประสาน(น้องหนิง,คุณสุปราณี รวมธรรม)ที่เราเชิญมาร่วมเป็นคุณประสาน..ด้วยจิตวิญญาณที่เธอมีอยู่ ช่วยประสานงานได้ดีเยี่ยมจริงๆ ตลอดรวมถึงทีม R2R ที่เริ่มมีการพูดคุยกันในเชิง...หลักการภายใต้บรรยากาศความเป็นกันเองและมีจุดมุ่งมั่นร่วมกัน...นั่นคือ.."อยากทำ" และที่สำคัญ..."Facilitator" หรือ "คุณชายขอบ" ยังคงติดตามและให้คำแนะนำเสมอ..เหมือน..ว่า..เรา "ลงเรือลำเดียวกันแล้ว"