ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> ขบวนการขับเคลื่อน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ซึ่งหากคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ จะคุ้มทุนมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่จะได้ผลลัพธ์มากกว่าเห็น ๆ

     ต่อจากตอนที่แล้ว ...1… และ …2… ทาง รพ.ยโสธร (ศูนย์วิจัย) ได้วางกลุ่มเป้าหมายไว้เพียงทีม R2R 16 คน ซึ่งผมเห็นว่าควรจะได้เพิ่มกลุ่มเพื่อเข้ามาร่วม ลปรร. และเตรียมเป็นเครือข่ายในอนาคตด้วย ก็เลยได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ทีม R2R โรงพยาบาลยโสธร จำนวน 16 คน (เดิม) และกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผลเป็นบุคลากรอื่นในสังกัด รพ.ยโสธร อีกจำนวน 80 คน (เพิ่มเติม) ซึ่งหากคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ จะคุ้มทุนมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่จะได้ผลลัพธ์มากกว่าเห็น ๆ ในส่วนของกลวิธีการดำเนินงาน ก็มีการปรับเพิ่มนิดหน่อยโดยเน้นไปที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งใช้ทั้งเวทีจริง และเวทีเสมือน โดยมีพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษาร่วม ลปรร.ด้วยในทุกวิถีทาง ดังนี้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 1 เพื่อประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ แก่ทีมงาน R2R, ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ รพ.ยโสธร (“take Oganization Ploblem to Research Ploblem and to Research Question” --> Research Mapping), อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างขุมความรู้โดยใช้ Blog GotoKnow.org ซึ่งจะทำให้มี Research Mapping ของ รพ.ยโสธร 1 ฉบับ, ทีม R2R มีประเด็น Research Question เป็นรายบุคคล/คณะ 10 ประเด็น, เกิด Research Ploblem และนำไปสู่ Research Question ที่มีความชัดเจน และมีชุมชน R2R รพ.ยโสธร ใน Blog GotoKnow.org ที่มีการ ลปรร.ผ่านเวทีเสมือน (Blog) อย่างต่อเนื่องกับผู้เชียวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 2 เพื่อ Discussion Research Question to Proposal Reseach, พัฒนา Research Proposal, Review, พัฒนาเครื่องมือ หรือชี้ช่องช่วยกันมองแนวทางการเก็บข้อมูลจากงานประจำ ร่วมกับ Facilitator ซึ่งจะทำให้ทีม R2R มีโครงร่างวิจัยฯ 10 ฉบับ, มีรายงาน Original Review 10 เรื่อง และทีม R2R สามารถดำเนินการพัฒนาเครื่องมือและเห็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานประจำได้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 3 เพื่อ Discussion การวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล โดยร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบทีม ร่วมกับ Facilitator ซึ่งจะทำให้ทีม R2 R มีรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น 10 ฉบับ และทีม R2R สามารถพัฒนาการวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล จนมั่นใจและพร้อมเป็นพี่เลี้ยงต่อได้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 4 เพื่อ Discussion การเขียนรายงาน และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ, ประยุกต์ (Apply) เพื่อเชื่อมโยงสู่งานประจำ ร่วมกับ Facilitator ซึ่งจะทำให้ทีม R2R มีรายงานวิจัยที่พร้อมตีพิมพ์ และสามารถให้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลที่ได้ทั้ง 10 เรื่อง และ มีการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจำได้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 5 เพื่อขยายผล, สร้างเครือข่าย โดยจัดตลาดนัด R2R รพ.ยโสธร (Presentation งานวิจัยแก่ผู้สนใจ) ซึ่งจะทำให้มีตลาดนัด (workshop) R2R 1 ครั้ง ที่เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการประจำปี และมีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยมแห่งปี และพร้อมที่จะนำเสนอในเวทีอื่น ๆ ระดับประเทศ

     อ่านต่อที่ อ่านต่อที่ รพ.ยโสธร --> คาดหวังว่าจะได้? บันทึกต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (5)

จอย
IP: xxx.90.246.101
เขียนเมื่อ 
อยากเชิญท่านอาจารย์ชายขอบมาให้คำแนะนำและพาทำ R2R บ้างค่ะที่ขอนแก่น ขออนุญาตส่งรายละเอียดไปที่เมล์นะคะ
ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
     หากเป็นผมนะครับ ผมจะเลือกเหลื่อมเวลาไปสักนิด แล้วขอเรียนรู้ "เพื่อนช่วยเพื่อน" จาก รพ.ยโสธร เพราะเมื่อดูจากแผนที่ (ด้านขวามือ) พบว่า ขอนแก่นและยโสธร อยู่ไม่ไกลกัน ส่วนผมอยู่พัทลุงนะครับ แต่ใช่ว่าจะปฏิเสธเพราะอคติอะไร ลองพิจารณาด้วยใจจริงนะครับ หรือจะ ลปรร.กันแบบ B2B (Blog to Blog) ก็ได้ครับ เพื่อความประหยัด
สานฝัน
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ถ้าหากได้มีการขยายผลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างองค์กร ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะเป็นการพัฒนาองค์กร ขอร่วมด้วยนะคะ
ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     ผมตามตอบไปเรื่อย ๆ ที่ใคร ๆ เข้ามา ลปรร.ด้วยนะครับ ตามหลักการของการเป็น Blogger ที่ดี (ผมว่าไปนั่น) ตอยนะครับ เห็นด้วยเลยและควรจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการขยายผลนะครับ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.101
เขียนเมื่อ 
สิ่งที่น่าทึ่ง...ต่อ..."ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> ขบวนการขับเคลื่อน" คำถาม...ที่เกิดขึ้นเมื่อดิฉันได้ชักชวนพี่ๆน้องๆ ในโรงพยาบาล...เข้าร่วมทีม R2R คือ...ทำวิจัยไม่เป็น..ไม่เคยทำ...จะทำได้มั๊ย... ประเด็นนี้...ดิฉันได้ ลปรร. กับคุณชายขอบ... ทำให้แน่ชัดยิ่งขึ้นว่า...เราน่าจะมาถูกทาง... เพราะ...ความคาดหวังที่เราอยากให้เกิดคือ... การพัฒนา...ตั้งแต่ระดับ "รากหญ้า"... และ.."ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย...และเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น" เพราะ..คนเรามักเริ่มมอง..ว่า..การทำวิจัยเป็นเรื่องยาก แต่หาก...โครงการ R2R รพ.ยโสธร นี้..เชื่อว่า... วิจัย..จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา.... และเป็น...การขับเคลื่อน..ที่แทรกอยู่ทุกอณูการทำงาน...