จุดเด่นของการจัดการความรู้ คือ ทำให้เราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เสมอไป การไปถามผู้รู้ การไปดูคนอื่นเขาบ้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาบ้าง แล้วนำความรู้ของเขามา "ต่อยอด" ความรู้ก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว...

   พี่เม่ยจึงอาศัยแนวคิดนี้แหละ ที่จะนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกันบ้าง เรื่องก็มีอยู่ว่าในการสอบ specific competency ของหน่วย"ฮีมาโต" นั้น เราได้จัดทำโปรแกรมทดสอบคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความสามารถด้านการดูเซลล์เม็ดเลือดของบุคคลากรในหน่วยงาน (ทำตั้งแต่ก่อนรู้จักคำว่า competency อีกค่ะ ตอนคิดทำก็เพราะ "อยากทำ" เท่านั้น นึกไม่ถึงว่าจะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย) แล้วให้บุคคลากรสลับสับเปลี่ยนกันมาทำบททดสอบ ทำเสร็จก็สามารถดูคะแนนของตัวเองได้เลย ไม่พอใจก็ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแล้วกลับมาทำใหม่อีก ..ทำอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วค่ะ
   พอเห็นวิธีการของพี่ Tammy ในบันทึกเรื่อง ปราบเซียน ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำตัวอย่างข้อสอบมาให้ลองทำกันดู จึงขออนุญาตลอกเลียนวิธีการ เพื่อกระตุ้นให้ชาวพยา-ธิ มีการทบทวนความรู้กันค่ะ
   คำถามมีอยู่ว่า เซลล์ที่ปลายเข็มชี้คือ.........................

ข้อ 1 

 
 ข้อ 2  
 ข้อ 3  
 
   หวนนึกถึงเมื่อกลางปี 48 ที่ผ่านมา คุณหมอสนิทธรและพี่สมแข แห่งหน่วยพันธุศาสตร์ ติดต่อให้พี่เม่ยช่วยไปสอนน้องๆที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ และไม่ค่อยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแต่เพราะการปฏิบัติงานบางครั้งก็ต้องเกี่ยวข้องกับเซลล์เหล่านี้บ้าง จึงอยาก เรียนรู้ พี่เม่ยก็อาสาด้วยความเต็มใจค่ะ  สอนน้องๆได้เพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเอง แล้วก็แยกย้ายจากกัน จนถึงตอนนี้เห็นน้องๆพันธุศาสตร์ก็เข้าร่วมใช้เวทีคุณภาพนี้ในการ ลปรร. ด้วย  ก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ด้วยนะคะ