ความเห็น 14446

Hemato test(1) : เซลล์ที่ปลายเข็มชี้คือ...

พี่เม่ย
IP: xxx.113.76.74
เขียนเมื่อ 
ข้อ 1. และ 2. ตอบถูกทุกคนเลย
ข้อ 3. lymphocyte ธรรมดาค่ะ (เรียกว่า small lymphocyte ข้อสังเกตดังที่คุณ nidnoi เขียนมาค่ะ คือขนาดเล็กเมื่อดูเทียบกับ RBC)