ความเห็น 14153

Hemato test(1) : เซลล์ที่ปลายเข็มชี้คือ...

mitochondria
IP: xxx.11.113.118
เขียนเมื่อ 
I agree with NidNoi.
1. eosinophil
2. Plasmodium falciparum gametocyte
3. lymphocyte