ความเห็น 14170

ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> คาดหวังว่าจะได้?

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.101
เขียนเมื่อ 
ณ ตอนนี้... ช่วงระหว่างนี้...คือ..รอ รอ..ลงดำเนินการ...แต่ใช่เป็นการรอ...เงียบๆไม่ หากเป็นการรอ..ที่แทรกการทำงาน..เข้าไปอยู่ตลอดเวลา ...ด้วยความเชื่อและศรัทธา...