ความเห็น 14916

ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> คาดหวังว่าจะได้?

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยครับ ก็เป็นอันว่า "เดินหน้า" ได้เลยนะครับ เพราะ "ลงเรื่อลำเดียวกัน" และ "ติดเครื่องรอ" ไว้เรียบร้อยแล้ว