ความเห็น 14111

ทึ่ง! (ร่าง) R2R ที่ รพ.ยโสธร (ต่อ) --> คาดหวังว่าจะได้?

สานฝัน
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องพัฒนาคน และคงต้องขออนุญาตปรึกษาท่านเจ้าของ Blog ด้วยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง R2R เพราะยังมีความไม่เข้าใจในบางประเด็นเช่น หากบุคลากรในที่ทำงานเราไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน คิดว่าจะทำ R2R ได้เกิดความสำเร็จหรือไม่คะ เพราะที่ทำงานนั้นมีลักษณะเป็นโรงพยาบาลชุมชนคะ