กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

กาพย์ฉบัง 16 นั้น นิยมแต่งกันมากโดยนำไปแต่งบทชมความงาม บทไหว้ครู บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า (บทสวดมนต์อ่านทำนองสรภัญญะ) บทพากย์ต่างๆ เช่น บทพากย์เอราวัณ เป็นต้น

กาพย์ฉบัง 16  : แต่งไม่ยากดังที่คิด

 

          ในบันทึกครั้งก่อน  ผมได้เชิญชวนให้มาแต่งกาพย์กัน มีผู้ที่สนใจเข้ามาแต่งกันมากพอควร  มาครั้งนี้ ผมจะเชิญชวนท่านมาแต่งกาพย์อีกชนิดหนึ่ง คือ  กาพย์ฉบัง 16  ซึ่งแต่งไม่ยากครับ  สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบันทึกนี้ ควรอ่านประวัติความเป็นมาของกาพย์ในบันทึกนี้ก่อน

มาแต่งกาพย์กันเถอะ  

              สำหรับกาพย์ฉบัง 16 นั้น  นิยมแต่งกันมากโดยนำไปแต่งบทชมความงาม บทไหว้ครู  บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า (บทสวดมนต์อ่านทำนองสรภัญญะ)  บทพากย์ต่างๆ  เช่น บทพากย์เอราวัณ เป็นต้น

     ลักษณะบังคับ ฉันทลักษณ์              

กาพย์ฉบัง 16  หนึ่งบท มี 3 วรรค  16 คำ แบ่งจังหวะการอ่าน เป็น   6 / 4 / 6 ดังนี้  

          

0 0 / 0 0 / 0 0        0 0 / 0 0         0 0 / 0 0 / 0 0 

0 0 /  0 0 /  0 0     0 0  /  0 0       0 0  / 0 0 /   0  0    

 

การส่งสัมผัสระหว่างวรรค  คำสุดท้ายวรรคที่ 1  ส่งสัมผัสสระ (สระเหมือนกัน) กับคำสุดท้ายวรรคที่ 2  ส่วนสัมผัสระหว่างบทนั้น  คำสุดท้ายของวรรคที่ 3 ส่งสัมผัสสระไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 1 ของบทต่อไป            

จะเห็นว่า แต่ไม่ยากครับ แต่ต้องระมัดระวังการหาคำมาลงจังหวะ  6 / 4  / 6  ให้ได้  อย่าฉีกคำครับ   เช่น   

มวลมิตร/บันทึก/เรียนรู้   เปิดอ่าน/ลองดู   โลกทัศน์/เปิดกว้าง/ยาวไกล  

ไม่ควรแต่งอย่างนี้ เพราะจะไม่ไพเราะ      

อยากทำ/งานวัน/อาทิตย์   ที่ทำ/งานปิด  ไม่สา/มารถทำ/งานได้            

ผมจะคัดสรรตัวอย่างกาพย์ฉบัง 16  ที่ไพเราะและมีชื่อเสียงมาให้ดูสัก 2-3 ตัวอย่างดังนี้ 

บทสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ (อ่านทำนองสรภัญญะ)        

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ  

ธรรมะคือคุณากร             ส่วนชอบสาธร      ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์   ส่องสัตว์สันดาน     สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล     เป็นแปดพึงยล       และเก้านับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร       อันลึกโอฬาร        พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล      นามขนานขานไข   ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจครอง      ให้ล่วงลุปอง        ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์       นบธรรมจำนง       ด้วยจิตและกายวาจาฯ  

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ  

สงฆ์ใดสาวกศาสดา         รับปฏิบัติมา          แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-    ลุทางที่อัน           ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร      ปัญญาผ่องใส       สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง      บ มิลำพอง          ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-        ศาลแด่โลกัย        และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล          มีคุณอนนต์          อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนพหมู่พระศรา-        พกทรงคุณา-        นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์      พระไตรรัตน์อัน      อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย          อันตรายใดใด        จงดับและกลับเสื่อมสูญ

  บทพากย์เอราวัณ

อินทรชิตบิดเบือนกายิน     เหมือนองค์อมรินทร์   ทรงคชเอราวัณ

ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน   เผือกผ่องผิวพรรณ    สีสังข์สะอาดโอฬาร์

สามสิบสามเศียรโสภา       เศียรหนึ่งเจ็ดงา        ดังเพชรรัตน์รูจี

งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี          สระหนึ่งย่อมมี          เจ็ดกออุบลบันดาล

กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์   ดอกหนึ่งแบ่งบาน     มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา           เจ็ดองค์โสภา          แน่งน้อยลำเพานงพาล

นางหนึ่งย่อมมีบริวาร         อีกเจ็ดเยาวมาลย์      ล้วนรูปนิรมิตมารยา

จับระบำรำร่ายส่ายหา        ชำเลืองหางตา         ทำทีดังเทพอัปสร

มีวิมานแก้วงามบวร           ทุกเกศกุญชร           ดังเวไชยันต์อมรินทร์

เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน  ซองหางกระวิน        สร้อยสายชนักถักทอง

ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง   ผ้าทิพย์ปกตระพอง   ห้อยพู่ทุกหูคชสาร

โลทันสารถีขุนมาร             เป็นเทพบุตรควาญ   ขับท้ายที่นั่งช้างทรง

บรรดาโยธาจัตุรงค์            เปลี่ยนแปลงกายคง  เป็นเทพไทเทวัญ

ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์    ทัพหลังสุบรรณ        กินนรนาคนาคา

ปีกซ้ายฤาษิตวิทยา           คนธรรพ์ปีกขวา        ตั้งตามตำรับทัพชัย

ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร      โตมรศรชัย             พระขรรค์คทาถ้วนตน

ลอยฟ้ามาในเวหน            รีบเร่งรี้พล              มาถึงสมรภูมิชัย         

 (บทพากย์เอราวัณนี้ เป็นตอนที่  อินทรชิต แปลงกายให้คล้ายพระอินทร์ออกรบ โดยนั่งช้างทรงเหมือนพระอินทร์ทุกอย่าง ที่น่าสนใจก็คือ ความใหญ่โตของช้างเอราวัณ มีถึง 33 เศียร แต่ละเศียรมี เจ็ดงา แต่ละงามี เจ็ดสระ  แต่ละสระมีบัวเจ็ดกอ  แต่ละกอมีดอกบัวเจ็ดดอก แต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดาเจ็ดองค์ แต่ละองค์มีบริวารเจ็ดนาง  มีการำคำนวณกันว่า รวมแล้วจะมีงากี่งา สระกี่สระ  บัวกี่กอ  ดอกบัวกี่ดอก กี่กลีบ เทพธิดากี่นาง และบริวารกี่นาง  นับได้ไหมครับ)         

  จะเห็นได้ว่า  การแต่งกาพย์ฉบังนั้นไม่ยากครับ ลองแต่งพรรณนาธรรมชาติ ชมสัตว์ หรือแต่งสรรเสริญพระเกียรติก็ได้ครับ ขอเชิญชวนกันลองแต่งดู               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายธารวรรณศิลป์ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
N
IP: xxx.174.119.78
เขียนเมื่อ 

ช่วยแปลให้หน่อยน่ะคะ

เพลารอยพลอยประดับดุมวง กึกก้องกำกง

กระทบกระทั่งธรณี

mee
IP: xxx.47.33.170
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

อาจารย์คะ หนูอยากได้กาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับพ่อหลวง8บทหน่ะค่ะ^^'

ฟ้า
IP: xxx.129.36.212
เขียนเมื่อ 

ครูค่ะ หนูอยากให้ครูช่วย

แต่งเกี่ยวกับ จิตสาธารณะหน่อยค่ะ

คือว่ามันยากมากค่ะ คิดไม่ออกเลยว่า

แต่งอย่างไงให้คล้องกันนะค่ะ

ไอน้ำ
IP: xxx.84.105.16
เขียนเมื่อ 

- ถึง อาจารย์ที่เคารพ....

- คือ น้ำอยากให้ อาจารย์ ช้วยแต่ง กาพย์ฉบัง 16 เรื่อง จิตสาธารณะ

- ขอพระคุณ อาจารย์ ร่วงหน้า เลย....จ๊ะ!!!!

เค้ก
IP: xxx.19.67.81
เขียนเมื่อ 

ผลไม้

เขียนเมื่อ 

น้องมายด์

หากจิตคิดช่วยผู้อื่น              เอ่ยปากมือยื่น

ช่วยหยิบช่วยทำทุกหน

 

เต็มใจเอื้อแก่ทุกคน              ประโยชน์แก่ตน

เป็นที่นิยมชมเชย

 

เช่นพาคนชราข้ามถนน            ถือของมือล้น

ช่วยถือแสดงน้ำใจ

 

ประโยชน์สาธารณะยิ่งใหญ่       คนใช้ทั่วไป

ช่วยได้รักษาซ่อมแซม

 

สร้างจิตคิดช่วยแต่งแต้ม           ผู้คนยิ้มแย้ม

สังคมเป็นสุขช่วยกัน

 

นี่คือน้ำใจใฝ่ฝัน                     จิตสาธารณะนั้น

เด็กไทยควรฝึกสร้างเสริม

 

 

เขียนเมื่อ 

 

หนู ณัชชา

เราเริ่มด้วยคำที่เป็นชื่อดอกไม้ หรือต้นไม้เลยก็ได้แล้วค่อยบอกคุณสมบัติเด่นๆ เช่น

ต้นไม้ประจำกรุงเทพฯ คือต้นไทรย้อย

ไทรย้อยห้อยไม้ระย้า               ใหญ่ยืนต้นกล้า

แผ่กิ่งแตกก้านสาขา

ให้ร่มเงาครึ้มนกกา                   อาศัยพึ่งพา

อยู่กินปลอดภัยใบบัง

ไทรใหญ่สัญลักษณ์ยืนยัง           กรุงเทพฯ แต่ครั้ง

จังหวัดจดย้ำจำไว้

เขียนเมื่อ 

น้องฟ้า

ความเป็นคนดีมีค่า          เป็นที่นับหน้า

นับถือคือคุณธรรม

 

จิตสาธารณะน้อมนำ       ช่วยเอื้อเกื้อค้ำ

สังคมสันติสุขเอย

เขียนเมื่อ 

น้องพลอย

สำนึกบุญคุณแผ่นดิน           ตอบแทนไม่สิ้น

มาตุภูมิถิ่นนี้คือไทย

 

เราได้ประโยชน์อาศัย           พึงรักษาไว้

ช่วยกันทดแทนแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

น้อง PP

คุณธรรมนำใจให้สว่าง            คือวิถีทาง

คนดีที่พึงประสงค์

 

ฟังคิดจิตแจ้งดำรง                  เข้าใจหมายตรง

ถูกต้องทำนองคลองธรรม

 

ละเอียดรอบคอบตอบคำ           คิดก่อนจงจำ

พูดจาพาทีเหมาะสม

 

อีกจิตสาธารณะนิยม                 เป็นที่ชื่นชม

ช่วยเอื้อเกื้อแก่มวลชน       

เขียนเมื่อ 

น้อง N

เพลารอยพลอยประดับดุมวง       กึกก้องกำกง

กระทบกระทั่งธรณี

เพลา - เพลารถ   ดุม -ดุมล้อ  กง-กงล้อรถ

ล้อรถทั้งกงล้อ ดุมล้อ และเพลา ล้วนประดับไปด้วยพลอย

ยามล้อแล่นกระทบแผ่นดินจะเสียงดังกึกก้อง

เขียนเมื่อ 

น้องMee

1. เป็นบุญยิ่งแล้วคนไทย                   ราชันยิ่งใหญ่

    น้ำพระทัยเพื่อปวงประชา

 

2.  ร้อนแล้งแห้งเหือดพสุธา                รินน้ำธารา

     ชุ่มฉ่ำเกษตรกรทำกิน

 

3.  น้ำล้นท่วมท้นโศกสิ้น                  เขื่อนกั้นคันดิน

     ช่วยเก็บกักน้ำกินใช้

 

4.   ทรงเป็นนักคิดยิ่งใหญ่                ทฤษฎีทรงให้

      เป็นหลักชีวิตพอเพียง

 

5.   ราษฎร์ทุกข์ทรงทุกข์อยู่เคียง       กันดารแดนเสี่ยง

      พระไปเป่าปัดทุกข์เข็ญ

 

6.   น้ำพระทัยไหลหลั่งยิ่งเย็น          ทุกข์ยากลำเค็ญ

      มิทรงคิดท้อเสื่อมถอย

 

7.   เพื่อสุขประชาที่คอย                 ลุ่มราบดงดอย  

     ทุกตารางแผ่นดินแห่งองค์

 

8.  ไทยจึงอยู่สุขดำรง                    น้อมเกล้าผจง

     ภักดีเพื่อองค์ราชา                        

เขียนเมื่อ 

น้องไอน้ำ

เป็นคนคิดดีจิตดี                       คุณธรรมย้ำมี

คือจิตสาธารณะช่วยเหลือ

 

ประโยชน์แห่งชนจุนเจือ             รู้จักเอื้อเฟื้อ

เพื่อสุขส่วนรวมแห่งชน

 

อย่าคิดแต่เรื่องส่วนตน               ปัดเรื่องไป่พ้น

ไฉนสุขได้คนเดียว

 

หากจิตคิดตนไม่เกี่ยว                 ผิดแท้ทีเดียว

ทุกอย่างต้องเกื้อกูลกัน

 

เชิญชวนเด็กไทยแบ่งปัน            จงคิดสร้างสรรค์

เสียสละเพื่อสุขสาธารณะ 

 

ไอน้ำ
IP: xxx.67.113.52
เขียนเมื่อ 

- ขอบพระคุณ อ.กรเพชร  มากค่ะ

อ. ใจดีมากมายเลย จิงๆ 555 5

ฟ้า
IP: xxx.129.36.212
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจาร์ยเป็นอย่างยิ่ง นะค่ะ

อาจาร์ยใจดี มากๆๆๆๆ

โบว์
IP: xxx.11.43.48
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ กรเพชรคะ

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้หนูหน่อยค่ะ

เอาเรื่อง ดอกลีลาวดี 3 บท ค่ะ

ขอบคุนนะคะ (ต้องการวันเสาร์ค่ะ)

เขียนเมื่อ 

 

น้องโบว์

มวลดอกไม้สวยเด่นงาม           ดอกช่อชื่นยาม

ชมแลลีลาวดี

 

ขาวเหลืองชมพูมากมี               กลีบดอกเล่นสี

พราวพร่างสล้างแซมใบ

 

นี่คือไม้ดอกไทยไทย                ลั่นทมไฉน

ชื่นใจงามแท้ชวนมอง

 

 

เขียนเมื่อ 

 

ดอกลีลาวดี

จาก   greenspaces-landscape.com

โบว์
IP: xxx.9.76.175
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุู่ะ 

อาจารย์กรเพชร

เบนซ์
IP: xxx.172.148.253
เขียนเมื่อ 

อาจารย์กรเพชรค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยหนูแต่งกาพย์ฉบัง 16 เรื่อง จิตสาธารณะ หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

 

จิตสาธารณะหมายถึง     จิตดีของคน

เป็นกุศล สร้างสรรค์ ความดี

 

คำนึงส่วนรวมทุกที่         ธรรมชาติเป็นศรี

รู้จักรักษาบำรุง

 

ผู้ใดเดือดร้อนรีบมุ่ง         ช่วยเหลือป้าลุง

สตรี เด็กน้อย คนพิการ

 

อย่านิ่งดูดายเกียจคร้าน     เอื้อเฟื้อเจือจาน

เล็กน้อยก็ควรช่วยกัน

 

สังคมจะเกิดสุขพลัน         เพราะไทยแบ่งปัน

มีจิตช่วยเหลือเกื้อกูล

SAOM
IP: xxx.67.139.251
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ช่วยแต่งเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเอา 2 บท นะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ^^

ได้มาทบทวนบรรยากาศเก่าๆ

นึกถึงสมัยโน้น นานมาแล้ว

อีกครา เหมือนว่ากลายเป็นเด็กอีกครั้ง

เขียนเมื่อ 

หนู SAOM 

ต้องบอกข้อมูลส่วนตัวจึงจะแต่งได้ครับ ความจริงไม่ยาก หนูก็แต่งเองได้ ก่อนอื่นวางโครงเรื่องเป็นร้อยแก้ว ตามหลักคือ บอกชื่อ ยินดีที่ได้แนะนำตัว บอกลักษณะเด่น เช่นรูปร่าง และนิสัย จากนั้นบอกทิศทางเป้าหมายชีวิต ก็จบได้ภายใน 2 บท  เช่น

 

บท 1  ดิฉันชื่อนิภา ชื่อเล่น นิดหน่อย เป็นคนสวย เปรี้ยว ว่องไว  ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านคะ

แต่ง :  ชื่อนิภา ยินดี ได้แนะนำ       เพื่อนเรียกประจำ

นิดหน่อย สวยเปรี้ยว ว่องไว 

บท 2 ดิฉันมีนิสัยเปิดเผย จริงใจ อนาคตอยากเป็นพยาบาล

แต่ง :  ส่วนตัว เป็นคน จริงใจ     อนาคตสดใส

หวังไว้พยาบาลจุฬา

ลองปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงข้อมูล ลำดับความตามใจได้เลย ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว อยากพูดถึงอะไรก็แต่งออกมา 2 บท เขียนอะไรได้ไม่มากนัก

ธงชาติ
IP: xxx.206.22.126
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16

แนะนำตัวไห้หน่อยคับ  อาจารย์

ธงชาติ
IP: xxx.206.22.126
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16

แนะนำตัวไห้หน่อยคับ  อาจารย์

เกว
IP: xxx.228.189.144
เขียนเมื่อ 

ช่วยเเต่งกาพย์ฉบัง16เรื่องธรรมชาติให้หน่อยค่ะ

หนูลองเเต่งเเล้วเเต่มันไม่เพราะอ่ะค่ะ

ขอ5บทน๊ะค่ะ

เเล้วหนูจะเข้ามาก็อปค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

ธงชาติ

ไปลองปรับแต่ง พยายามเรียนรู้ เรียนและเลียนไปก่อน ฝึกฝนบทตอน รับรองทำได้แน่เอย

 

ยินดีแนะนำตัวครับ            ชื่อผมกระชับ

ธงชาติมาดแมนเหลือหลาย

หน้าตาไปวัดสบาย             สนใจมากมาย

กิจกรรมบันเทิงกีฬา

ดูหนังฟังเพลงศึกษา           ความรู้มีค่า

ขวนขวายขยันไม่น้อย

ความรักพอมี"เอ็นจอย"         ชูใจให้คอย

กำลังจิตใจหมั่นเพียร

เรื่องรักในวัยเล่าเรียน            มันคือจุดเปลี่ยน

ชีวิตทั้งเสียและดี

ผมชอบอิสระเสรี                 รู้ผิดรู้ที่

รับฟังคำสอนเหตุผล 

ปรัชญายึดมั่นกับตน             เกิดมาเป็นคน

ทำดีได้ดีตอบแทน

เขียนเมื่อ 

หนูเกว

หนูต้องพยายามคิด ทำ ฝึกฝน ทีละเล็กละน้อย ไม่ยากนะถ้าเราตั้งใจจริง ๆ เรารู้วิธีที่จะแต่งแล้ว ก็ลองแต่งดู ตอนแรกเขียนตามที่เราคิดก่อน อยากพูดเรื่องอะไรเขียนเป็นร้อยแก้วก่อน ล้วค่อยปรับแต่งให้อยู่ในกรอบฉันทลักษณ์ แรกๆ อาจไม่เพราะ ไม่ดี แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการหมั่นฝึกฝน อีกไม่นานเราก็จะแต่งร้อยกรองของเราเองได้ เหมือนอย่างที่ครูเคยเป็นอย่างหนูมาก่อน ครูขอให้กำลังใจนะ

 

1. สายลมห่มฟ้าห่มโลก      อุ่นรักเบาโศก

พืชพรรณบุปผาพงไพร

2. ธรรมชาติสรรค์สร้างยิ่งใหญ่   โลกสวยวิไล

อำนวยประโยชน์อนันต์

3. เป็นแหล่งอากาศแบ่งปัน      ฤดูแปรผัน

สรรพชีวิตได้อยู่อาศัย

4. เป็นแหล่งอาหารสมุนไพร    อีกจิตแจ่มใส

ธรรมชาติก่อเกื้อเอื้อคน

5. ธรรมชาติสำคัญแก่ชน         ประโยชน์โภชน์ผล

อนุรักษ์ธรรมชาติเถิดเอย                 

ส้ม
IP: xxx.19.66.2
เขียนเมื่อ 

เจ๊งจัง

เจี๊ยบ
IP: xxx.19.66.2
เขียนเมื่อ 

เก่งจัง ขอบคุณค่ะ

พลอย
IP: xxx.46.40.71
เขียนเมื่อ 

อาจารย์กรเพชรคะ ช่วยหนูแต่งกาพย์ฉบัง๑๖ 

เกี่ยวกับทะเล ๕ บท หน่อยนะคะ

ขอขอบพระคุณอาจารณ์ไว้ร่วงหน้าคะ

ธงชาติ
IP: xxx.205.10.238
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

IP: xxx.29.60.99
เขียนเมื่อ 

น้องพลอย

ภาพที่วาดขึ้นนี้เป็นภาพทะเลยามพลบค่ำ อาทิตย์กำลังลับฟ้าจมทะเล เกิดแสงสีสวยงามเหมือนจิตรกรวาดขึ้น สร้างความประทับใจให้เราได้  คำใดไม่รู้ความหมาย เช่น สายัณห์ แด นภา แสงสูรย์ ยวน ให้ดูจากพจนานุกรม  แล้วค่อย ๆ ฝึกแต่งเองนะ ตามคำแนะนำที่ผ่านมา ลองอ่านแล้วทำตามดู

 

เวิ้งว้างกว้างไกลสุดฟ้า    คลื่นล้อนภา

ระยิบระยับจับใจ

 

แสงสูรย์เล่นสีวิไล         เรื่อแดงส้มไซร้

จับฟ้าจับน้ำงามแท้

 

สายัณห์เย็นย่ำยวนแด      นางนวลร่อนแถ

โฉบฉิวริ้วคลื่นคว้าปลา

 

ยามเย็นทะเลงามตา         ลมพลิ้วกายา

ธรรมชาติทะเลอัศจรรย์

 

เรือน้อยลอยลิ่วแล่นพลัน     ภาพงามดั่งฝัน

จิตรกรแต้มแต่งงามเอย

 

เกว
IP: xxx.232.90.253
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

IP: xxx.49.144.145
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16แนะนำตังเองให้หน่อยคับ

ชื่อ ด.ช.ธนพล สีหมอนจิตร

IP: xxx.29.60.222
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้แนะนำ        ชื่อง่ายจดจำ

ธนพล สีหมอนจิตร ครับผม

 

นิสัยใจคอนิยม         ซื่อสัตย์ชื่นชม

คนดีขยันอดทน

 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งผล      ทำดีเพื่อชน

เพื่อชาติศาสนาราชัน

 

สัมมาอาชีพพร้อมพลัน    ทดแทนคุณอนันต์

บิดามารดาแผ่นดิน         

ปุ๊กกี้
IP: xxx.109.44.114
เขียนเมื่อ 

ช่วยเเต่งกาพย์ฉบัง 16 เรื่องการลดใช้พลังให้หน่อยได้มั้ยค่ะ

มาร์ค
IP: xxx.172.255.234
เขียนเมื่อ 

น่าอ่าน-จากมาร์ค

kadkanok boonrawd
IP: xxx.183.75.125
เขียนเมื่อ 

ก็มีเนื้อหาดีและน่าสนใจ สามารถนำไปศึกษาได้

Mild
IP: xxx.180.62.147
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งโคลงกระทู้ หัวข้อ วันแห่งความรัก หน่อยนะค๊ะ เนื้อหาเกี่ยวกับการสารภาพรักเพื่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^^

สรวิศ
IP: xxx.49.251.53
เขียนเมื่อ 

คุณคูร ช่วยเเต่ง กาพย์ฉบัง 16 เรื่อง เพื่อนรัก ให้ที จาก เด็ก อ.พ. (อุดรธานี)

กิ่ง
IP: xxx.49.248.142
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะช่วยหนูด้วยด่วนๆเรยค่ะ

แต่งกาพย์ฉบัง 16 เรื่อง โรงเรียนในฝันไห้หนูหน่อยค่ะ

ปอน
IP: xxx.172.79.85
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับ นางฟ้า หรือ พระอินทร์ให้หนูหน่อยค้ะ 2บทนะค่ะ

ิฺืBoOm
IP: xxx.27.137.9
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับแนะนำตัวเองให้หน่อยนะคะ หนูชื่อณหทัย ชัยยะค่ะ

อันน์
IP: xxx.180.195.112
เขียนเมื่อ 

แต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับชมธรรมชาติ 5 บท แต่งเสร็จแล้วรบกวน ส่งให้ที่อีเมล์ [email protected]

มุก
IP: xxx.180.192.105
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะแต่งกาพย์ฉบังให้หน่อยค่ะ 4 บท เกี่ยวกับธรรมชาติ รบกวนด้วยนะค่ะ

Praew
IP: xxx.49.249.190
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ หน่อยค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

ด.ช.วิว
IP: xxx.120.16.21
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง 16 หัวข้อ ความฝันของฉันให้หน่อยครับ

Baby-G
IP: xxx.55.5.138
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนช่วยเเต่งกาพย์ฉบัง16 ในหัวข้อ "วันพ่อ"  หน่อยนะคะ T^T

หนูอยู่ระดับ ม.3 ค่ะ คิดมาหลายรอบเเล้ว คิดไม่ออกซะที รบกวนหน่อยนะคะ 

ขอบคุณล่วงหน้าึค่ะ

นีรนาถ
IP: xxx.9.13.88
เขียนเมื่อ 

ครูค่ะ ช่วยเเต่งกาพย์ฉบัง16 เรื่อง พ่อของแผ่นดิน ให้หน่อยน้ะค่ะ เอา3-4 บทค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ ต้องรีบส่งอ้ะค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

อิน
IP: xxx.53.251.151
เขียนเมื่อ 

ครูคร๊ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 ในนิทานเรื่อง แกะดำ ให้หน่อยได้ไหมค่ะ คือว่าหนูแต่งไม่เป็นอะค่ะอาจาร์เขาให้ทำเป็นแบบหนังสือเล่มเล็กอะคร๊  ประมาณ 18 บทอะ คร๊ รบกวนครูหน่อยนะคร๊ ขอบคุณค่ะ

อิน
IP: xxx.53.251.151
เขียนเมื่อ 

ครูคร๊หนูส่งประมาณวัน ที่ 21 ธันวาคม นะคร๊

แคร์
IP: xxx.67.67.171
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ เกี่ยวกับวันปีใหม่ให้หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

แสตมป์
IP: xxx.120.114.31
เขียนเมื่อ 

ครูครับผมอยากให้ช่วย แต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับ เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ครับ 3บทครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ รบกวนอาจารย์ช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ให้หน่อยครับ ขอเร่งนิดนึงไม่เกินวันจันทร์ครับ 4บทคัฟ

ด.ช.ธนดล เกิดสมบูรณ์
IP: xxx.27.126.87
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ รบกวนช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับ ศีลธรรมมาเป็นตัวอย่างให้หน่อยครับ ผมอยากจะแต่งเอง

เพราะอยากจะฝึกตัวเอง เพราะแต่งไม่ค่อยเก่งไม่อยากให้คนอื่นทำให้รบกวนด้วยนะครับ

ขอก่อนวันที่ 10 ก.พ. 2556 นะครับ


ด.ช.ธนดล เกิดสมบูรณ์
IP: xxx.27.126.87
เขียนเมื่อ 

2บทนะครับ


Beammm
IP: xxx.109.52.19
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง 16 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ หน่อยนะคะ เอา 10 บทอ่ะ ขอบคุณล่วงหน้า :)

เฟรน
IP: xxx.6.177.207
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 เรื่อง ความอดทน 2 บท หน่อยครับ ยาก :'(

ฟ้า
IP: xxx.109.100.171
เขียนเมื่อ 

คือว่าอยากให้คุณครูช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง 16 เกี่ยวกบอาหารไทยให้หน่อยค่ะจำนวน 2 บท อาจารย์ของหนูเขให้แต่งเองน่ะค่ะแต่ว่าหนูแต่งไม่ได้คือคิดไม่ออกมันไม่คล้องกัน รบกวนช่วยแต่งให้หนูหย่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ไข่มุก
IP: xxx.0.73.201
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครู คือหนูอยากให้ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับวันแห่งความค่ะ ไม่ต้องเป็นความรักแบบชู้สาวก็ได้ค่ะ เป็นแบบเพื่อน พ่อแม่ก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ :')

ณัฐพงษ์ ประกอบแสง
IP: xxx.51.148.57
เขียนเมื่อ 

แต่งให้หน่อยคับ เกี่ยวกับชื่อผม

พงษ์
IP: xxx.51.148.57
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ผมชื่อณัฐพงษ์ ประกอบแสง ช่วยแต่กาพย์ ฉบัง16 ให้หน่อยนะคับ3บท

เกี่ยวกับชื่อผมคับ

ดิว
IP: xxx.183.159.51
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คับ ช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง 16 ที่เป็นข้อคิดจากช้างเอรวัณให้หน่อยคับ 10 บท 

ขอบคุณคับ

นุ่มนิ่ม
IP: xxx.232.18.194
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์คะ ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ เรื่อง เศรษฐิกจพอเพียง ๖ บท ให้หนูหน่อยนะค่ะ

พิมพ์ใจ
IP: xxx.53.60.39
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูรบกวนอาจารย์หน่อย นะค่ะ พอดีว่าาคุณครูให้แต่งกาพย์ฉบัง 16 ค่ะ 8 บท เรื่อง อำลาโรงเรียน ค่ะ อาจารย์ช่วยหนูแต่งสัก 5 บท ก็ได้นะค่ะ ! ช่วยหนูหน่อยนะค่ะอาจารย์ ?

Jane
IP: xxx.53.162.85
เขียนเมื่อ 

ครูค่ะ แต่ง กาพย์ฉบัง 16 เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม 2 บท ต้องการด่วนเลยนะค่ะ

saran porkpoon
IP: xxx.207.86.240
เขียนเมื่อ 

ครูครับ แต่งกาพย์ฉบัง16ให้หน่อยครับ เรื่องห้องเรียนของฉัน ต้องส่งพรุ่งนี้ครับ เขาขึ้นมาให้แล้วครับ 

โต๊ะเรียนที่เรานั่งอยู่  เราต้องแลดู

ให้สะอาดทุกเวลา 

ไม่ใช่ลิควิดมาทา  สดใสโสภา

พวกเรารักษาช่วยกัน

ต่อไปไม่ได้ครับ

ต้องแต่งเพิ่มอีก3บทครับ

ไม่ขอระบุชื่อ
IP: xxx.120.30.220
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เรื่องเมืองไทยหน่อยคะ


ฟร้องซ์
IP: xxx.55.167.160
เขียนเมื่อ 

ช่วนหนูแต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ เกี่ยวกับวันปีใหม่หน่อยนะค่ะ

Sineenat Thanat
IP: xxx.84.102.8
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับตัวตนข้าพเจ้า ให้หน่อยค่ะ ชื่อ สินีนาฏ ทาหนัด สินีแปลว่านางผู้มีเนื้อขาว, นางงาม. นาฏ แปลว่าหญิงสาวสวย สินีนาฏ แปลว่านางละครหรือนางรำผู้เป็นหญิงงาม นามสกุล ทาหนัด ค่ะ

พัทธนันท์
IP: xxx.168.191.247
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับช่วยเเต่งกาพย์ฉบัง 16 หน่อยครับเกี่ยวกับตัวเองเเต่งเเค่ 2 บทครับ ผมชื่อ พัทธนันท์ อายุ 16 ปี ผมมีนิสัยเป็นคนเรียบง่าย พอมีพอกิน หน้าตาก็ธรรมดา

เบญจภณ์
IP: xxx.47.139.227
เขียนเมื่อ 

อาจารยค่ะ ตอบหนที ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16 เรื่อง ชีวิตในวัยรุ่นให้หน่อยนะค่ะ ส่งวันศุกร์

กิ๊ฟ
IP: xxx.77.157.52
เขียนเมื่อ 

ช่วยหนูแต่ง กาพย์ฉบัง16 4บท หน่อยคร้า เกี่ยวกับเรื่อง ครอบครัว พอดีจะต้องทำส่งอาจารย์

โดยบังคับให้มี 3คำ นี้ยุในเนื้อเรืองคร๊า อบอุ่น -ความรัก-ความสุข คร๊า

yim
IP: xxx.46.136.251
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16 ให้หน่อยได้ไหมค่ะ

มิด'ไนท์
IP: xxx.230.126.48
เขียนเมื่อ 

คุณครูคับ ช่วยผมแต่งกลอนกาพย์ฉบัง16หน่อยนะครับเรื่องวันขึ้นปีใหม่

รัชนี เกตุบรรจง
IP: xxx.48.241.135
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะพี่ช่วยหนูแต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมให้หนู่น่อยนะค่ะ

พีพี
IP: xxx.5.225.144
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้หน่อยครับ เกี่ยวกับเรื่องมีวินัยครับ ขอบคุณครับ


น้อง ไอซ์
IP: xxx.230.211.73
เขียนเมื่อ 

ช่วยเเต่งนิทานเรื่องราชสีห์กับหนูเป็นฉบัง16ให้หน่อยค่ะ

ขอบคุนค่ะ


กราฟฟิก
IP: xxx.55.156.94
เขียนเมื่อ 

ช่วยเเต่งกาพย์ฉบัง16. เเนะนำตัวเองหน่อยจิ 10บท ส่งพรุ่งนี้ ชื่อ สวิตตา

น้ำฟ้า
IP: xxx.46.173.207
เขียนเมื่อ 

อาจาร์ยคะ ช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง 16 ให้หน่อยได้ไมคะ 2 บท เรื่องเกี่ยวกับ อินทรชิต บทพากย์เอราวัณน่ะคะ ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง คือหนูพยายามแล้ว แต่ทำไม่ได้อ่ะคะ

โบว์
IP: xxx.47.107.27
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16วันปีใหม่ 5บทให้หน่อยได้มั้ยค่ะ ให้มีคำว่า สุขสันต์ แข็งแรง โชคดี เงินทอง ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ภาสินี
IP: xxx.158.165.152
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะรบกวนช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับดอกไม้ได้ไหมค่ะAlice
IP: xxx.158.166.161
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะะ

ฝ้าย
IP: xxx.158.165.166
เขียนเมื่อ 

แต่งกาพย์ฉบัง16เรื่องยาเสพติดให้หน่อยค่ะเอา3บทน่ะะค่ะ

อาจารย์ค่ะช่วยหนูแต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับตัวเองหน่อยนะคะ 4 บท หนูชื่อพรสุดา เป็นคน ร่าเริงแจ่มใส เฮฮา

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

???????

Nan Nan
IP: xxx.158.167.52
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะช่วยหนูเเต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่อยค้ะ

kk
IP: xxx.158.165.225
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์หน่อยคะ

Kaowhom
IP: xxx.158.165.233
เขียนเมื่อ 

แต่งกาพย์สุรางคนางค์28ให้หน่อยค่ะหัวข้อทำดีเพื่อพ่อแล้วก็กาพย์ฉบัง16หัวข้อดอกมะลิวัลย์ค่ะ

อาย
IP: xxx.158.165.149
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับพ่อหน่อยค้ะ4บทค้ะ

ภู
IP: xxx.68.6.63
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16 เรื่องฝนหลวงให้หน่อยครับ ครูให้ทำ 10บท T_T

ติ'ติว
IP: xxx.68.233.113
เขียนเมื่อ 

ครูค่ะ จะแต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยน่ะค่ะ ไม่รู้จะแต่งยังไง ตั้ง5บท ??

ชัญญานุช
IP: xxx.122.45.68
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 เกี่ยวกับการแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมค่ะ

หนูนิสัยดี ร่าเริงค่ะ

รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ


ตังเมมี่
IP: xxx.171.1.121
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง16 เรื่องมะรุม หน่อยค่ะ  จำนวน3บท 

เบีย
IP: xxx.97.181.95
เขียนเมื่อ 

สัวสดีครับครู ช่วยผมแต่งกาพย์ฉบัง16 เรื่องเพื่อนให้หน่อยครับ

[email protected]
IP: xxx.150.184.104
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพย์เรื่องการใช้ภาษาหน่อยค่ะขอสัก6บทค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]
IP: xxx.101.98.194
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะรบกวนช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16ไห้หน่อยค่ะ6บทเรื่องรุ้รักภาษาไทยค่ะ#ขอบคุนค่ะ

[email protected]
IP: xxx.101.98.194
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะรบกวนช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16ไห้หน่อยค่ะ6บทเรื่องรุ้รักภาษาไทยค่ะ#ขอบคุนค่ะ

[email protected]
IP: xxx.24.162.119
เขียนเมื่อ 

ช่วยแต่งกาพ์ยฉบัง 16. 4บท ให้หน่อยได้ไหมคะ เรื่อง ฉันรักภาษาไทย ส่งวันจันทร์ที่ 10/6/62. อาจารย์ทำให้หนูทันไหมคะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น