ความเห็น 2366220

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

 

จิตสาธารณะหมายถึง     จิตดีของคน

เป็นกุศล สร้างสรรค์ ความดี

 

คำนึงส่วนรวมทุกที่         ธรรมชาติเป็นศรี

รู้จักรักษาบำรุง

 

ผู้ใดเดือดร้อนรีบมุ่ง         ช่วยเหลือป้าลุง

สตรี เด็กน้อย คนพิการ

 

อย่านิ่งดูดายเกียจคร้าน     เอื้อเฟื้อเจือจาน

เล็กน้อยก็ควรช่วยกัน

 

สังคมจะเกิดสุขพลัน         เพราะไทยแบ่งปัน

มีจิตช่วยเหลือเกื้อกูล