ความเห็น 2374105

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

หนูเกว

หนูต้องพยายามคิด ทำ ฝึกฝน ทีละเล็กละน้อย ไม่ยากนะถ้าเราตั้งใจจริง ๆ เรารู้วิธีที่จะแต่งแล้ว ก็ลองแต่งดู ตอนแรกเขียนตามที่เราคิดก่อน อยากพูดเรื่องอะไรเขียนเป็นร้อยแก้วก่อน ล้วค่อยปรับแต่งให้อยู่ในกรอบฉันทลักษณ์ แรกๆ อาจไม่เพราะ ไม่ดี แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการหมั่นฝึกฝน อีกไม่นานเราก็จะแต่งร้อยกรองของเราเองได้ เหมือนอย่างที่ครูเคยเป็นอย่างหนูมาก่อน ครูขอให้กำลังใจนะ

 

1. สายลมห่มฟ้าห่มโลก      อุ่นรักเบาโศก

พืชพรรณบุปผาพงไพร

2. ธรรมชาติสรรค์สร้างยิ่งใหญ่   โลกสวยวิไล

อำนวยประโยชน์อนันต์

3. เป็นแหล่งอากาศแบ่งปัน      ฤดูแปรผัน

สรรพชีวิตได้อยู่อาศัย

4. เป็นแหล่งอาหารสมุนไพร    อีกจิตแจ่มใส

ธรรมชาติก่อเกื้อเอื้อคน

5. ธรรมชาติสำคัญแก่ชน         ประโยชน์โภชน์ผล

อนุรักษ์ธรรมชาติเถิดเอย