ความเห็น 2350066

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

น้องมายด์

หากจิตคิดช่วยผู้อื่น              เอ่ยปากมือยื่น

ช่วยหยิบช่วยทำทุกหน

 

เต็มใจเอื้อแก่ทุกคน              ประโยชน์แก่ตน

เป็นที่นิยมชมเชย

 

เช่นพาคนชราข้ามถนน            ถือของมือล้น

ช่วยถือแสดงน้ำใจ

 

ประโยชน์สาธารณะยิ่งใหญ่       คนใช้ทั่วไป

ช่วยได้รักษาซ่อมแซม

 

สร้างจิตคิดช่วยแต่งแต้ม           ผู้คนยิ้มแย้ม

สังคมเป็นสุขช่วยกัน

 

นี่คือน้ำใจใฝ่ฝัน                     จิตสาธารณะนั้น

เด็กไทยควรฝึกสร้างเสริม