ความเห็น 2350553

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

น้องไอน้ำ

เป็นคนคิดดีจิตดี                       คุณธรรมย้ำมี

คือจิตสาธารณะช่วยเหลือ

 

ประโยชน์แห่งชนจุนเจือ             รู้จักเอื้อเฟื้อ

เพื่อสุขส่วนรวมแห่งชน

 

อย่าคิดแต่เรื่องส่วนตน               ปัดเรื่องไป่พ้น

ไฉนสุขได้คนเดียว

 

หากจิตคิดตนไม่เกี่ยว                 ผิดแท้ทีเดียว

ทุกอย่างต้องเกื้อกูลกัน

 

เชิญชวนเด็กไทยแบ่งปัน            จงคิดสร้างสรรค์

เสียสละเพื่อสุขสาธารณะ