ความเห็น 2361048

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

 

น้องโบว์

มวลดอกไม้สวยเด่นงาม           ดอกช่อชื่นยาม

ชมแลลีลาวดี

 

ขาวเหลืองชมพูมากมี               กลีบดอกเล่นสี

พราวพร่างสล้างแซมใบ

 

นี่คือไม้ดอกไทยไทย                ลั่นทมไฉน

ชื่นใจงามแท้ชวนมอง