ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: tananpi
  • ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่ออน
  • สมาชิกเลขที่ 25197
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

เป็นครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
เป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 ปี
เป็นผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 ปี
เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำศูนย์ฯแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 4 ปี
ปัจจุบัน : วิทยากรและจิตอาสา