ทนัน ภิวงศ์งาม

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่ออน
Usernametananpi
สมาชิกเลขที่25197
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
เป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 ปี
เป็นผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 ปี
เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำศูนย์ฯแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 4 ปี
ปัจจุบัน : วิทยากรและจิตอาสา