ความเห็น 2350368

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

น้องฟ้า

ความเป็นคนดีมีค่า          เป็นที่นับหน้า

นับถือคือคุณธรรม

 

จิตสาธารณะน้อมนำ       ช่วยเอื้อเกื้อค้ำ

สังคมสันติสุขเอย