ความเห็น 2374049

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

ธงชาติ

ไปลองปรับแต่ง พยายามเรียนรู้ เรียนและเลียนไปก่อน ฝึกฝนบทตอน รับรองทำได้แน่เอย

 

ยินดีแนะนำตัวครับ            ชื่อผมกระชับ

ธงชาติมาดแมนเหลือหลาย

หน้าตาไปวัดสบาย             สนใจมากมาย

กิจกรรมบันเทิงกีฬา

ดูหนังฟังเพลงศึกษา           ความรู้มีค่า

ขวนขวายขยันไม่น้อย

ความรักพอมี"เอ็นจอย"         ชูใจให้คอย

กำลังจิตใจหมั่นเพียร

เรื่องรักในวัยเล่าเรียน            มันคือจุดเปลี่ยน

ชีวิตทั้งเสียและดี

ผมชอบอิสระเสรี                 รู้ผิดรู้ที่

รับฟังคำสอนเหตุผล 

ปรัชญายึดมั่นกับตน             เกิดมาเป็นคน

ทำดีได้ดีตอบแทน