ความเห็น 2350430

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

น้อง N

เพลารอยพลอยประดับดุมวง       กึกก้องกำกง

กระทบกระทั่งธรณี

เพลา - เพลารถ   ดุม -ดุมล้อ  กง-กงล้อรถ

ล้อรถทั้งกงล้อ ดุมล้อ และเพลา ล้วนประดับไปด้วยพลอย

ยามล้อแล่นกระทบแผ่นดินจะเสียงดังกึกก้อง