นายกรเพชร


อาจารย์
มรภ.เชียงใหม่
Username
konphet
สมาชิกเลขที่
29489
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

วัน เดือน ปีเกิด            12   กรกฎาคม  2499   ปีวอก

ภูมิลำเนา                      อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประวัติการศึกษา          

            ประถมศึกษา    2512    โรงเรียนโกษานุสรณ์   จ.ลพบุรี

             มัธยมศึกษา     2517    โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จ.ลพบุรี

             อนุปริญญา       2519    วิทยาลัยครูเทพสตรี  จ.ลพบุรี

                                                   เอกภาษาไทย

             ปริญญาตรี       2522     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                    บางเขน กทม. 

                                                     กศ.บ.  (ภาษาไทย)

            ปริญญาโท       2533    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                  ประสานมิตร กทม.

                                                   กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

  ประวัติการทำงาน

          2522         ครูโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน

          2523          ข้าราชการครู  อาจารย์ 1 ระดับ 3

                             กองส่งเสริมวิทยฐานะครู    กรมการฝึกหัดครู     

                              กระทรวงศึกษาธิการ

          2538           อาจารย์ 2 ระดับ 6      สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

          2547           อาจารย์ 2 ระดับ 7  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

         2523-2537   วิทยากรบรรยายวิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์

         2532-2534   เลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

         2534-2536   กรรมการจัดงานวันทนายความ  สภาทนายความ

          2535-2536   ผู้ช่วยจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสถาบัน

                                เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

                               คลื่น FM.98.5  รายการแว่วเพลงรัก

         2536-2544    กรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกวันแม่แห่งชาติ

                                สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

        2538-2539     อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

        2538               อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์

                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       2541และ2546   ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย

                                ภาษาต่างประเทศ ปักกิ่ง  , ประเทศจีน

       2542-2544      รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      2544-2551    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      2552-ปัจจุบัน  รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานต่างๆ          - การเขียนตำรา บทเรียนภาษาไทย

                              -งานวิจัย "การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง , จีน

                              - บทวิทยุ  ทางการศึกษา  สารคดี   และอื่นๆ

                              -งานเขียนสารคดีต่างๆ ทั้งขนาดสั้นและยาว เช่น

สารคดีชีวประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  สารคดีท่องเที่ยว 140 วัน

ในปักกิ่ง (37 ตอน) 

                            - บทความ  กวีนิพนธ์ และอื่นๆ

ความเชี่ยวชาญ

                            - ด้านภาษาไทยทุกแขนง

                            - ด้านการเขียน   สารคดี บทความ  กวีนิพนธ์

ความสนใจ        

                           - สนใจทุกเรื่อง เน้น ปรัชญา ภาษาศาตร์  ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย สังคมวิทยา คติชน งานวิจัย ศาสนา

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท