ความเห็น 2405803

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

IP: xxx.29.60.222
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้แนะนำ        ชื่อง่ายจดจำ

ธนพล สีหมอนจิตร ครับผม

 

นิสัยใจคอนิยม         ซื่อสัตย์ชื่นชม

คนดีขยันอดทน

 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งผล      ทำดีเพื่อชน

เพื่อชาติศาสนาราชัน

 

สัมมาอาชีพพร้อมพลัน    ทดแทนคุณอนันต์

บิดามารดาแผ่นดิน