ความเห็น 2350413

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

น้อง PP

คุณธรรมนำใจให้สว่าง            คือวิถีทาง

คนดีที่พึงประสงค์

 

ฟังคิดจิตแจ้งดำรง                  เข้าใจหมายตรง

ถูกต้องทำนองคลองธรรม

 

ละเอียดรอบคอบตอบคำ           คิดก่อนจงจำ

พูดจาพาทีเหมาะสม

 

อีกจิตสาธารณะนิยม                 เป็นที่ชื่นชม

ช่วยเอื้อเกื้อแก่มวลชน