ความเห็น 2350478

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

น้องMee

1. เป็นบุญยิ่งแล้วคนไทย                   ราชันยิ่งใหญ่

    น้ำพระทัยเพื่อปวงประชา

 

2.  ร้อนแล้งแห้งเหือดพสุธา                รินน้ำธารา

     ชุ่มฉ่ำเกษตรกรทำกิน

 

3.  น้ำล้นท่วมท้นโศกสิ้น                  เขื่อนกั้นคันดิน

     ช่วยเก็บกักน้ำกินใช้

 

4.   ทรงเป็นนักคิดยิ่งใหญ่                ทฤษฎีทรงให้

      เป็นหลักชีวิตพอเพียง

 

5.   ราษฎร์ทุกข์ทรงทุกข์อยู่เคียง       กันดารแดนเสี่ยง

      พระไปเป่าปัดทุกข์เข็ญ

 

6.   น้ำพระทัยไหลหลั่งยิ่งเย็น          ทุกข์ยากลำเค็ญ

      มิทรงคิดท้อเสื่อมถอย

 

7.   เพื่อสุขประชาที่คอย                 ลุ่มราบดงดอย  

     ทุกตารางแผ่นดินแห่งองค์

 

8.  ไทยจึงอยู่สุขดำรง                    น้อมเกล้าผจง

     ภักดีเพื่อองค์ราชา