ความเห็น 2350390

กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

เขียนเมื่อ 

น้องพลอย

สำนึกบุญคุณแผ่นดิน           ตอบแทนไม่สิ้น

มาตุภูมิถิ่นนี้คือไทย

 

เราได้ประโยชน์อาศัย           พึงรักษาไว้

ช่วยกันทดแทนแผ่นดิน