อนุทินล่าสุด


สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

                        สัปดาห์ที่ 30 ประจำวันที่  23 – 27 ธันวาคม 2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                      สำหรับสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่มีกิจกรรม 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ เข้าค่ายลูกเสือ และ จักงานปีใหม่คือ วันที่ 26-27 ในวันที่ 23 มีประจำชุมมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดิฉันรับผิดชอบดูแลนักเรียนลูกเสือหมู่ที่ 5 ทุกอย่างและหาของขวัญเพื่อจัดเตรียมให้รางวัลหมู่ลูกเสือหมู่ใดที่มีคะแนน ความเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ 3 หมู่ด้วยกัน หมู่ละ 11 ชิ้น และฝ่ายจัดเตรียมดูแลสถานที่ เดินทางไกลของ ลูกเสือและเนตรนารี

              ส่วนวันที่ 23-25 มีการเรียนการสอน นักเรียนตามปกติให้นักเรียน ป.4 เรียนและทดลอง เรื่องแสงและการมองเห็นและได้ ติว O-net กับนักเรียนชั้น ป.6 ตอนเย็น วิชาวิทยาศาสตร์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

                             สัปดาห์ที่ 29 ประจำวันที่  16 – 20  ธันวาคม 2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

          สัปดาห์ที่ 29 ประจำวันที่  16 – 20  ธันวาคม เป็นสัปดาห์การเตรียมความพร้อมทั้งโรงเรียนอาคารสถานที่ ในการแข่งขันวิชาการ สำหรับงานของอำเภอกะทู้ ถนนเด็กเดิน สำหรับตัวดิฉันในวันที่ 16 ให้นักเรียนที่แข่งขันนิทานซ้อมเล่านิทานหน้าเสาธง ตอนเช้า เพื่อลดการตื่นเต้นทำจนถึงวันแข่งจริงคือวันที่ 18

          สำหรับวันที่ 18 ตอนเช้า จะมีการลงทะเบียนที่โรงเรียน คณะกรรมการจากโรงเรียนอื่นๆในอำเภอกะทู้เข้ามาลงทะเบียนสำหรับ หน้าที่ของดิฉันในตอนกลางวัน คือ ควบคุมดูแลนักเรียนทั้งโรงเรียนที่ไม่ร่วมการแข่งขัน ทำให้ตัวของดิฉันคิดว่าทำอย่างไรดี จะคุมเด็กให้อยู่ ในที่สุดเด็กประมาณ 80 คน รับฟังและทำตามข้อปฎิบัติตามที่ครูผู้น้อยคนนี้สั่ง

            ในวันที่ 18 ตอนค่ำ ดิฉันได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการการตัดสิน การเล่านิทานคุณธรรม และตัวของดิฉันได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมเล่านิทานคุณธรรม ตอนแรกคิดว่า ให้โรงเรียนเรามีสิทธิแค่เข้าก็พอหากไม่ได้รับรางวัล แต่ขอให้นักเรียนและครูทำอย่างเต็มความสามารถ ผลออกมาปลื้มในความนักเรียนที่ฉันเลือกได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 800 บาท เงินรางวัลได้มอบให้นักเรียนเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด

              “ด้วย หยาดเหงื่อที่ไหลรินรดลงแก้ม  ไม่เสแสร้งงานทุกอย่างก่อจากใจ

                เพียงแค่ลูกศิษย์นั่นทุ้มเทใน              งานที่สร้างด้วยใยทอประกาย ความเป็นครูความเห็น (1)
สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

                       สัปดาห์ที่ 28 ประจำวันที่  9 – 13  ธันวาคม 2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

           สัปดาห์ที่ 28 เป็นสัปดาห์ ที่มีวันสำคัญ คือ วันที่ 10 รัฐธรรมนูญ โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ซึ่งในสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอน 4 วันและหน้าที่ได้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ที่พิเศษ คือการฝึกซ้อมการเล่านนิทานของนักเรียน ทำสื่อประกอบนิทาน เพื่อดึงดูดความสนใจแก่คณะกรรมการ

          สำหรับการเรียนการสอน ป.3 ป.4 ป.5 และ ป.6  มีทั้งการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากบรรยากาศในห้อง และมีการทดลองก็ให้นักเรียนทดลองด้วยตัวเอง ครูเป็นผู้ช่วยเหลือดูแล สำหรับการทดลอง ทั้งร่วมกันสรุปตามจุดประสงค์ในการทดลองได้เป็นอย่างดี เรื่อง แสงและการมองเห็น เรื่องสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง เมื่อวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง  และเรื่อง แรง เมื่อมีการยอกตัวอย่างประกอบหรือให้นักเรียนได้ทดลองและสัมผัสกับสิ่งนั่น นักเรียนจะมีความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 27 ประจำวันที่  2 – 6  ธันวาคม 2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

         

                 เนื่องด้วยสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งวันสำคัญ คือ วันพ่อแห่งชาติ แต่ละห้องเรียนได้ทำกิจกรรมการ์ดวันพ่อ สำหรับการสอนในแต่ละห้องใกล้จะจบหน่วยการเรียนรู้ และขึ้นหน่วยการเรียนรู้เรื่องใหม่แล้ว สำหรับ ป.3 จะมีการทดลองการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ป.4 ทำกิจกรรมโดยเอาแสงรอบๆตัวเรามาสอนเพื่อเชื่อโยงกับชีวิตประจำของนักเรียน เรื่องแสงและเงา ป.5 จะเรียนถึงแรงในชีวิตประจำ และ ป.6 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละห้องเมื่อมีการทดลองก็ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคำถามที่จะถามครู นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออก สนุกกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น

                 ส่วนงานรับผิดชอบอื่นๆ คือ ในสัปดาห์นี้มีการประชุมในโรงเรียน ในวาระนี้ ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมาการ เล่านิทานคุณธรรม และเป็นครูผู้ฝึกซ้อมดูแล นักเรียนเล่านิทานคุณธรรมด้วย ทำให้เวลาว่างที่มีฝึกซ้อมนักเรียนและสร้างฉากนิทานในเรื่อง นิทานคุณธรรม ดีใจที่เลือกนักเรียนที่น่ารักและมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลืองานครูได้ดีมาก จึงผ่อนแรงได้ ตั้งใจจะคว้ารางวัลให้ได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ของเด็กนักเรียนและตัวครูฝึกซ้อมอีกด้วย

                  และอีกงานหนึ่งเตรียมพร้อม การเข้าค่ายลูกเสือ มีการแบ่งกองแบ่งหมู่ให้นักเรียนและนักเรียนตั้งชื่อหมู่ในของตัวเองและนักเรียนจับฉลากเลือกครูประจำหมู่ สำหรับนักเรียนที่จับได้ครูเป็นครูพี้เลี้ยงในหมู่ คือ หมู่อินทรี ....

 

 

 

 

                

 

 

                    

 

 

                                         ความเห็น (1)

ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด…เพื่อส่วนรวม…ใช่ไหมครับครู…ชื่นชม ๆ

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 26 ประจำวันที่  25 – 28  พฤศจิกายน  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนแบบปกติแต่จะมีนักเรียนบางส่วนได้ไปสอบธรรมะที่โรงเรียนไทยรัฐ  ส่วนการสอนมีการทดสอบ ในชั้นป.4 เรื่องแสง และการมองเห็น ส่วน ป.3 เกี่ยวการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ และ ป.5 เรื่องความดันของของเหลว แต่ชั้น มีความร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกและน่าเรียนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 25 ประจำวันที่  18 – 22 พฤศจิกายน  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                ในสัปดาห์ที่ 25เป็นสัปดาห์วิชาการ ซึ่งคณะครูได้จัดไปชมศึกษาดูงานต่างจังหวัด คือจังหวัด พัทลุง ต่อด้วยไปด่านนอก จังหวัดสตูล ซึ่งไปซื้อของที่ เขตแดนไทย – มาเลเซีย เดินทางในวันที่  20-21 แต่วันที่ 18,19 และ 22 มีการเรียนการสอนแบบปกติ

                ซึ่งการศึกษาดูงาน จากเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ ได้รับความรู้จากความคิดสร้างสรรค์และความสามารถจากนักเรียนและคณะครูแต่ละจังหวัดเขตพื้นในภาคใต้ ..

.         

 

         ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 24 ประจำวันที่  11 – 15 พฤศจิกายน  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ ที่มีการเรียนการสอนและมีน้องนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยในแต่ละห้อง ตอนเช้ามีการเก็บขยะก่อนเข้าแถวทุกวัน แบ่งเป็นแต่ละเขตรับผิดชอบของนักเรียน และตอนเช้าดิฉันร่วมกับนักเรียนทำความสะอาดอาคารห้องวิทยาศาสตร์

                สำหรับการเรียนการสอนมีการทดลอง และทดสอบในแต่ละห้อง  ซึ่งการเรียนสอนผ่านไปได้ดี ซึ่งภาคเรียนแรกมีปัญหาออะไร ปัจจุบันได้น้อยลงและสามารถคุมชั้นเรียนได้ดีมากกว่าเดิมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 23 ประจำวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

            สำหรับสัปดาห์นี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ และได้เปลี่ยนชั้นสอน คือ ชั้น ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  ปกติจะสอน ป.2 และมีการเปลี่ยน ครูพี้เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงหมดอายุราชการ ภาเรียนที่ 2 ได้ครูพี่เลี้ยงท่านใหม่ และ 3 สัปดาห์แรกมีน้องๆ นักศึกษา คณะครุศาสตร์มาสังเกตการณ์สอนทำให้ ดิฉันหายเหงาไปได้ช่วงหนึ่ง ซึ่งดิฉันมีหน้าที่ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้น้อง ๆ 2 คน ซึ่งมาจากสาขาวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกัน ให้คำปรึกษา สอนให้น้องสอน และดิฉัน คอยดูแล ช่วยเหลือ ในห้องด้วย ทำให้ ดิฉันมีความสุขที่ได้สอนน้อง ดูแลน้อง พร้อมทั้งให้ความรู้ การทดลอง ในห้แก่นักเรียน

            ในสัปดาห์นี้ กิจกรรมที่ได้ร่มและช่วยทางโรงเรียนคือ สร้างพุ่มผ้าป่า ทำบุญ และช่วยดูแลการลงทะเทียน ของผู้ปกครอง เนื่องจากวันศุกร์ มีการประชุมผู้ปกครองและแจกผลการเรียนให้แก่นักเรียน พร้อมให้ผู้ปกครองรับทราบผผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 22 ประจำวันที่ 28 – 1 ตุลาคม  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                       เป็นสัปดาห์แรกของ ภาคเรียนที่ห้อง ซึ่งทางโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะด้านภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการเรียนเน้นภาษาไทย มีกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน เป็นเวลา 2 วัน ของการจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย และมีการเรียนการสอนแบบปกติ ในการเรียนสอน แต่ละห้องบททวนบทเรียนความรู้เดิม พร้อมทั้งบอกว่าเทอมที่ 2 นักเรียนจะต้องเรียนในเรื่องใดบ้าง

        

 

   

 

                            ความเห็น (1)

นร.คงสนุก เป็นสุขใจ คุณครูพาไฉไลให้สุขขี ภาษาไทยไทยปลื้มและยินดี อ่านดีๆพูดดีๆก็ยินดี

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 21 ประจำวันที่ 30- 4 ตุลาคม  2556

                      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคของนักเรียน ครูอย่างดิฉันก็คุ้มสอบในแต่ละห้องที่สอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเทอม 1 ประจำภาคเรียนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 20 ประจำวันที่ 23-27 กันยายน  2556

                สัปดาห์นี้ ทบทวนในแต่ละชั้นในแต่ละบทเรียนที่ได้สอนไปในแต่ละชั้น บางห้องทดสอบเก็บคะครั้งสุดท้าย และดิฉันต้องออกข้อสอบ 4 ห้อง 4 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 และ 6 ให้แล้วเสร็จ ค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

                สัปดาห์นี้ เริ่มออกข้อสอบปลายภาคของนักเรียน และบางครั้งสอบเก็บคะแนนในแต่ละห้องที่สอน จากนั่น รวบรวบคะแนนของนักเรียนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 9 - 13  สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

 

            สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสำหรับของการซ้อมแข่งขันวิชาการ แต่ละกลุ่มสาระก็ฝึกซ้อมให้นักเรียนแต่ละวิชา สำหรับดิฉันได้ ติววิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่จะไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 56 ซึ่งรับผิดชอบดูแล นักเรียนจำนวน 3 คน พร้อมครูพี่เลี้ยง ผลการแข่งจะออกมาอย่างไรก็ไม่เป็นไร เพราะอาจจะให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน รายวิชาวิทยาศาสตร์บ้าง  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 17 วันที่ 26 - 30  สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                สำหรับ สัปดาห์นี้ มีการจัดการเรียนการสอน 4 วัน เพราะคณะครู ไปอบรมเกี่ยวกันการวัดดผลประเมินผลทำให้วันที่ 30 ได้ปิดโรงเรียน

 

                ในวันจันทร์ วันพฤหัสบดี ดิฉันสอนตามปกติ และมีการเก็บคะแนน นักเรียนในทุกห้อง แค่ละเรื่องที่สอน นักเรียนตั้งใจทำงานที่สั่งและทดสอบแต่ละเรื่อง แต่ตอนเย็นของทุกวัน ดิฉันได้ทำการฝึกซ้อมเต้นเพื่อไปแข่งขันที่ โรงแรมเมโทรโพล ในงานเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก

   ความเห็น (2)

กิจกรรมดี…นักเรียนหน้าตาสดใส…นะคะ

ฟันสวย ยิ้มใส ด้วยมือหนู เย้ ๆ ๆ ๆ ๆ

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 18 วันที่ 2- 6  กันยายน  2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

 

                สัปดาห์นี้ มีการเรียนการสอนทุกวัน มีการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์ ให้นักเรียนได้จัดทำ ระบบนิเวศใต้น้ำ และระบบนิเวศบนบก สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 นักเรียนให้ความสนใจ และก็มีบางกลุ่มไม่ไห้ความร่วมทำให้ บรรยากาศในห้องเรียนไม่ค่อนดีน่ะ เลยให้แยกกันกลุ่มในห้อง และอีกกลุ่ม อยู่นอกห้องทำให้นักเรียนมีความร่วมมือในทำกิจกรรมดีขึ้น

              ในวันที่ 4 กันยายน 56  ดิฉันและครูพี้เลี้ยง นำนักเรียนไปแข่งขันการเต้นประกอบเพลง ฝันสวย...ยิ้มใส ทั้งวันที่ โรงแรมเมโทรโพล มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน คิวนักเรียนขึ้นเวลาตอนบ่าย ทำให้ตอนเช้า วุ่นวายมาก แต่ก็คุมเด็กอยู่ได้ เมื่อนักเรียนได้เวลาขึ้นเวที ดิฉันได้ไปคุมให้กำลังใจหน้าเวที เหมือนดั่งกับลูกตัวเอง

สุดท้าย ตอนประกาศรางวัล นักเรียนเก่งมากได้ คว้ารางวัล 1ใน 3 เราได้ติดกับเขาด้วย ได้รับวางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนดีใจมาก นักเรียนบอกว่า คิดไม่ถึงว่าเราจะทำได้ แต่สำหรับครู แค่นี้ก็ภูมิใจที่สุดแล้ว จ๊ะ นักเรียน

 

 

        

 

 

 

 

 

                          ความเห็น (1)

น่าชื่มชม…น่ารักทั้งเด็กและครูนะคะ

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 19 - 23  สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

          สัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่ ดิฉันได้มีหน้าที่สำหรับผิดชอบหลัก คือ จักการซ้อม การแสดงและการเต้นประกอบเพลง ฟ.ฟันสวยจัง ซึ่งจะไปประกวดการแสดง ชินเงินรางวัลและไปประกวดระดับต่อไป  การเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ บางห้องก็เรียนไปหน่วยที่ 3 แล้วแต่บางชั้นก็ ไม่ค่อยคืบหน้า แต่ดิฉันก็พยายามให้งานและเก็บคะแนนไปเรื่อยๆ เนื่องจากมีกิจกรรมเยอะ ไม่ได้จัดการเรียนการสอน 

          สำหรับการแสดงดิฉันควบคุมการแสดงและมีคุณครูท่านอื่นให้คำแนะนำ ไปแข่งขันในวันศุกร์ที่ 23 โรงเรียนเราได้ รางวัลชนะเลิศ ทำให้ดิฉันหายเหนื่อยและดีใจกับนักเรียนด้วย ทำให้ดิฉันคิดว่า นี่คือ อีกด้านหนึ่งของ ความเป็นครู ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

สำหรับในสัปดาห์นี้มี 4 วัน มีการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ แต่มีนักเรียนบางห้องที่ไม่ได้เรียนไปซ้อม สวดสรภัณญะ และในวันศุกร์ดิฉันได้ไปแต่งหน้าแต่งตัวให้นักเรียนที่จะไปแสดงที่ถนนคนเดินที่ กะทู้ รู้สึกดีมากที่ได้แต่ง ได้แต่งสวยให้กับนักเรียน ออกมา สวย และน่ารักทุกคน

      

                             ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

           สำหรับ สัปดาห์นี้ มีการเรียนการสอน ไม่ตามแผน เพราะเนื่องจาก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่ แต่บางห้องก็ได้เรียนทำให้การเรียนการสอนในสัปดาห์ ไม่ค่อยอะไรมากนัก

                สำหรับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนจัดในวันที่ 8 สิงหาคม ค่ะ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กราบคุณแม่ ตอนเที่ยงเป็นกิจกกรมฝ่ายสงฆ์ ทำบุญตักบาตร กิจกรรมในวันนี้ผ่านไปด้วยดี ค่ะ 

 

       

                                                      

 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

                               

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 29 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

               สัปดาห์นี้ สำหรับการเรียนการสอน เป็นไปตามแผนที่วางไว้และจะมีกิจกรรมการทดลอง ในแต่ละห้อง ป.4 ป.5 ป.6 ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพจริง ได้ปฎิบัติจริง  สามารถตอบคำถามได้ สุดสัปดาห์จะมีการเรียกประชุมนักเรียน

               สำหรับกิฉันได้ดำเนินจัดโครงการ จัดห้องวิทยาศาสตร์และมีครูพี่เลี้ยงช่วยเหลือ ช่วยแนะนำ มีนักเรียนบางคนสนใจและเข้ามาช่วย แต่โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เพราะจะต้องระยะเวลามาก ซึ่งมีนักศึกษารับผิดชอบเพียงคนเดียว

               อุปสรรคในสัปดาห์นี้ เรื่องสภาพบรรยากาศ ฝนตก ลม กระโชก ที่โรงเรียน กิ่งไม้ตกใส่รถของชาวบ้าน หลังคาโรงอาหารของโรงเรียนกระเบื้อง หลุดไป จากลมกระโชก ทำให้นักเรียนนั่งทานข้าวฝนจะตก ใส่... นี้คือโรงเรียนเล็กโรงหนึ่งที่ ได้รับผลกระทบในสภาพบรรยากาศ


                  


      ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

      สัปดาห์ที่ 11 ระหว่าง วันที่ 24 - 26    

             สัปดาห์นี้ มีกิจกรรมการเรียนการสอน 2 วันคือ วันที่ 24 และวันที่ 26 ในวันที่ 25 ได้ปิดภายในเมื่อจาก คณะครูทั้งโณงเรียนได้ไป ส่ง ครูที่สอบบรรจุ ใหม่ได้ ที่ เกาะพี พี 

             สำหรับวันที่มีการเรียนการสอน ดิฉันได้สอนห้องที่รับผิดชอล และสอนแทนครูพี้เลี้ยงครูพี่เลี้ยงติด ธุระ และคาบว่างๆๆ กิฉันได้ดำเนินการ จัดทำโครงการ ในห้องวิทยาศาสตร์ ขณะทำโครงการ เกิดอุบัติเหตุ กับดิฉัน ทำให้ดิฉัน เดินไม่ค่อยได้           

            สำหรับที่ไปส่ง ครูผู้ช่วยที่ไป ประจำการ ที่ โรงเรียนพระราชทานเกาะ พี พี นั่น  มีความสุขมากที่ได้ยินดีในความสำเร็จของชีวิตของพี่ ครูที่โรงเรียน และได้ชมบรรยากาศที่ เหมือนสรรค์บนดิน เมืองสรรค์ ของบ้านเราจริงๆ สวยงามมาก 

      ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

   อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่15-19กรกฎาคม 2556   

              สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งบุญจริงๆ เพราะมีกิจกรรมใหญ่ๆ 2 กิจกรรม ที่ชาวพุทธทุกคนต้องทำ ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดการเรียนการสอน แค่ 2 วัน คือวันที่ 15 และ 16

             ในวันที่ 17 ทางโรงเรียนมีกิจกรรม เรี่ยไรเงินประชาชนในระแวงโรงเรียนเก็ตโฮ่ จนถึงวัดเก็ตโฮ่ นักเรียนไปเดินเรี่ยไร  เงินทำบุญ ซึ่งอยู่ในระดับชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ดิฉันได้มีเจ้าที่ดูแลนักเรียนชั้น ป. 6 บางส่วน เดินเรี่ยไร เงินทำบุญ เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงนักเรียน....สวัสดี ครับ ช่วนกันอนุโมทนาบุญเทียนพรรษาวัดเก็ตโฮ่ ไหมครับ... ใบร้อย ใบห้าสิบ หลั่งไหล ใส่บาตร นักเรียน...รับส่วนบุญส่วนกุศล พร้อมกันน่ะครับ...เมื่องเสร็จสินการเดินขอเงินทำบุญเทียนพรรษา ก็ถึงเวลานับเงิน พร้อมถวายเทียนพรรษาและเงินที่เรี่ยไรจากชาวบ้าน

             ใันวันที่ 18-20 กิจกรรมเข้าค่ายพระพุทธ

              ค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ณ วัดอนุภาษกกฤษฎาราม หรือวัดเก็ตโฮ่ ค่ายนี้เป็นค่านที่สนุกได้รับความรู้ฝึกให้นักเรียนปฎิบัตตามกฏระเบียบ วินัย ให้นักเรียนได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี ดิฉันมีหน้าที่ดูแลนักเรียนที่ไปเข้าค่าย วันวันที่ 18 ทั้งกลางวันและกลางคืน ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมในทำวันเช้าตอน ตี 5 สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำให้ดิฉัน รู้สบายใจ มีสติ ในการทำงานต่าง มีกำลังเสริมสร้างจิตใจให้อยู่ในวันต่อๆไป ได้อย่างมีความสุข เมื่อ ธรรมะ ในใจ

    กิจกรรมวันที่ 17

     


     


                                   


กิจกรรมในวันที่ 18-20

    

    

                 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 8-12 เดือน กรกฎาคม 2556

          สำหรับอาทิตย์นี้ การเรียนการสอน ไม่ปกติ เพราะจะมีกิจกรรม การเข่งขันกีฬาสี ซึ่งแต่ละวันจะมีการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ทำให้บางห้องไม่มีการสอน และบางห้องก็มีการสอนเพราะ ครูบางท่านไปคุ้มนักกีฬา สำหรับดิฉันได้เป็นคุ้มนักกีฬาอนุบาลในวันพฤหัสบดี ที่ 11  แข่งขัน โยนบอล  กระโดดไกล ตักลูกปิงปอง ทั้งชายและหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ไม่ตกอันดับ เป็นที่ดีใจกับครูผู้ซ้อมและคุมนักกีฬาเป็นอย่างมาก 

          วันที่ 12 ดิฉัน ตื่นตีสามหัวรุ่งๆ เดินทางไปโรงเรียน เพื่อไปช่วยแต่งหน้าแต่งตัวนักเรียนที่เดิน ขบวนพาเหรด เมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย ตั้งขบวนและเดินไป โรงเรียนเทศบาลกะทู้ 2 ดิฉันได้เดินคุมขบวนนักเรียน ซึ่งวันนั่นสภาพอากาศร้อนมากทำให้นักเรียน เป็นลม จึงช่วยกันปฐมพยาบาลกันยกใหญ่ 

          การแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้โรงเรียนเก็ตโฮ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนนาดเล็ก ก็สามารถคว้ารางวัล ไม่น้อย ทำให้เห็นในศักยภาพในตัวของนักเรียนว่าพร้อมที่จะแข่งขันกับโรงเรียนอื่น 
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่าง วันที่  1 – 5  กรกฎาคม  2556

               นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่  สำหรับสัปดาห์นี้ มีกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ซึ่งท่านผอ.และครูได้พูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียน และการอยู่ภายในโรงเรียน

               การเสอนในสัปดาห์นี้เหมือนสัปดาห์ก่อนๆ มีทั้งนักเรียนตั้งใจและไม่ตั้งใจ แต่ที่สำคัญนักเรียนไม่ค่อยจะสั่งงานตามเวลาที่กำหนด ดิฉันก็ได้ลงโทษ ตามสถานการณ์ ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีการเตรียมการแข่งขันกีฬา และขบวนพาเหรด ส่นดิฉันได้ช่วยในการจัดนักเรียน ช่วยซ้อมกีฬา พื้นบ้านในบางส่วน และดิฉันได้ดำเนินโครงการ จัดห้องวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาผู้เรียน โครงการเริ่มลงมือ ทำ และอีกไม่กี่เดือนก็จะสำเร็จ โครงการของดิฉันต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะเป็นโครงการผู้รับผิดชอบคนเดียว แต่อย่างก็ตามจะทำให้สุดฝีมือ ด้วยความตั้งใจจริง
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สุนิสา จูฑามาตย์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 24  -  28 มิถุนายน 2556

             สัปดาห์นี้ในเรื่องของการสอน เป็นการเริ่มขึ้นหน่วยที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.6 ป.5 ได้ทดสอบความรู้นักเรียนโดย การสอบก่อนเรียนได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับใด จากนั่นการสอนขอแต่ละวันก็มีการทดลอง การนำสิ่งของมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

             กิจกรรมในสัปดาห์ มี วันสำคัญทางภาษาไทย ทางโรงเรียนได้จัดประกวด การแต่งกลอน การแสดงละครสุนทรภู่ ซึ่งนักเรียนก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รางวัลเกียรติบัตร และในวันเดียวกันทางโรงเรียนได้จัดโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดของประเทศไทย คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2556 "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน" นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานในกิจกรรม กิจกรรมในทุกวันตอนเย็นจะมีการซ้อมกีฬา และในวันศุกร์ ที่ 28 นักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้ไปแข่งขัน กีฬาประเภท เบตอง และฟุตบอล 

             " งานทุกงานมีความยากอยู่ในตัว แต่เราอย่ากลัวกับการต้องเผชิญกับปัญหา"

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี