อนุทิน 131267 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 21 ประจำวันที่ 30- 4 ตุลาคม  2556

                      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคของนักเรียน ครูอย่างดิฉันก็คุ้มสอบในแต่ละห้องที่สอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเทอม 1 ประจำภาคเรียน

เขียน 03 Nov 2013 @ 00:48 ()


ความเห็น (0)