อนุทิน 126143 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่าง วันที่  1 – 5  กรกฎาคม  2556

               นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่  สำหรับสัปดาห์นี้ มีกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ซึ่งท่านผอ.และครูได้พูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียน และการอยู่ภายในโรงเรียน

               การเสอนในสัปดาห์นี้เหมือนสัปดาห์ก่อนๆ มีทั้งนักเรียนตั้งใจและไม่ตั้งใจ แต่ที่สำคัญนักเรียนไม่ค่อยจะสั่งงานตามเวลาที่กำหนด ดิฉันก็ได้ลงโทษ ตามสถานการณ์ ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีการเตรียมการแข่งขันกีฬา และขบวนพาเหรด ส่นดิฉันได้ช่วยในการจัดนักเรียน ช่วยซ้อมกีฬา พื้นบ้านในบางส่วน และดิฉันได้ดำเนินโครงการ จัดห้องวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาผู้เรียน โครงการเริ่มลงมือ ทำ และอีกไม่กี่เดือนก็จะสำเร็จ โครงการของดิฉันต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะเป็นโครงการผู้รับผิดชอบคนเดียว แต่อย่างก็ตามจะทำให้สุดฝีมือ ด้วยความตั้งใจจริง


เขียน 07 Jul 2013 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)