อนุทิน 132146 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 26 ประจำวันที่  25 – 28  พฤศจิกายน  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนแบบปกติแต่จะมีนักเรียนบางส่วนได้ไปสอบธรรมะที่โรงเรียนไทยรัฐ  ส่วนการสอนมีการทดสอบ ในชั้นป.4 เรื่องแสง และการมองเห็น ส่วน ป.3 เกี่ยวการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ และ ป.5 เรื่องความดันของของเหลว แต่ชั้น มีความร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกและน่าเรียน

เขียน 01 Dec 2013 @ 00:40 ()


ความเห็น (0)