อนุทิน 131268 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 22 ประจำวันที่ 28 – 1 ตุลาคม  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                       เป็นสัปดาห์แรกของ ภาคเรียนที่ห้อง ซึ่งทางโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะด้านภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการเรียนเน้นภาษาไทย มีกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน เป็นเวลา 2 วัน ของการจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย และมีการเรียนการสอนแบบปกติ ในการเรียนสอน แต่ละห้องบททวนบทเรียนความรู้เดิม พร้อมทั้งบอกว่าเทอมที่ 2 นักเรียนจะต้องเรียนในเรื่องใดบ้าง

        

 

   

 

                            

เขียน 03 Nov 2013 @ 01:08 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นร.คงสนุก เป็นสุขใจ คุณครูพาไฉไลให้สุขขี ภาษาไทยไทยปลื้มและยินดี อ่านดีๆพูดดีๆก็ยินดี