อนุทิน 131265 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

                สัปดาห์นี้ เริ่มออกข้อสอบปลายภาคของนักเรียน และบางครั้งสอบเก็บคะแนนในแต่ละห้องที่สอน จากนั่น รวบรวบคะแนนของนักเรียน

เขียน 03 Nov 2013 @ 00:47 ()


ความเห็น (0)