อนุทิน 131265 - สุนิสา จูฑามาตย์

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

                สัปดาห์นี้ เริ่มออกข้อสอบปลายภาคของนักเรียน และบางครั้งสอบเก็บคะแนนในแต่ละห้องที่สอน จากนั่น รวบรวบคะแนนของนักเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)