อนุทิน 131527 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 23 ประจำวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

            สำหรับสัปดาห์นี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ และได้เปลี่ยนชั้นสอน คือ ชั้น ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  ปกติจะสอน ป.2 และมีการเปลี่ยน ครูพี้เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงหมดอายุราชการ ภาเรียนที่ 2 ได้ครูพี่เลี้ยงท่านใหม่ และ 3 สัปดาห์แรกมีน้องๆ นักศึกษา คณะครุศาสตร์มาสังเกตการณ์สอนทำให้ ดิฉันหายเหงาไปได้ช่วงหนึ่ง ซึ่งดิฉันมีหน้าที่ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้น้อง ๆ 2 คน ซึ่งมาจากสาขาวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกัน ให้คำปรึกษา สอนให้น้องสอน และดิฉัน คอยดูแล ช่วยเหลือ ในห้องด้วย ทำให้ ดิฉันมีความสุขที่ได้สอนน้อง ดูแลน้อง พร้อมทั้งให้ความรู้ การทดลอง ในห้แก่นักเรียน

            ในสัปดาห์นี้ กิจกรรมที่ได้ร่มและช่วยทางโรงเรียนคือ สร้างพุ่มผ้าป่า ทำบุญ และช่วยดูแลการลงทะเทียน ของผู้ปกครอง เนื่องจากวันศุกร์ มีการประชุมผู้ปกครองและแจกผลการเรียนให้แก่นักเรียน พร้อมให้ผู้ปกครองรับทราบผผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วย

เขียน 09 Nov 2013 @ 20:58 ()


ความเห็น (0)