อนุทิน 132145 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 25 ประจำวันที่  18 – 22 พฤศจิกายน  2556(โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

                ในสัปดาห์ที่ 25เป็นสัปดาห์วิชาการ ซึ่งคณะครูได้จัดไปชมศึกษาดูงานต่างจังหวัด คือจังหวัด พัทลุง ต่อด้วยไปด่านนอก จังหวัดสตูล ซึ่งไปซื้อของที่ เขตแดนไทย – มาเลเซีย เดินทางในวันที่  20-21 แต่วันที่ 18,19 และ 22 มีการเรียนการสอนแบบปกติ

                ซึ่งการศึกษาดูงาน จากเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ ได้รับความรู้จากความคิดสร้างสรรค์และความสามารถจากนักเรียนและคณะครูแต่ละจังหวัดเขตพื้นในภาคใต้ ..

.         

 

         

เขียน 01 Dec 2013 @ 00:40 () แก้ไข 01 Dec 2013 @ 00:52, ()


ความเห็น (0)