อนุทิน 127420 - สุนิสา จูฑามาตย์

                               

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 29 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

               สัปดาห์นี้ สำหรับการเรียนการสอน เป็นไปตามแผนที่วางไว้และจะมีกิจกรรมการทดลอง ในแต่ละห้อง ป.4 ป.5 ป.6 ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพจริง ได้ปฎิบัติจริง  สามารถตอบคำถามได้ สุดสัปดาห์จะมีการเรียกประชุมนักเรียน

               สำหรับกิฉันได้ดำเนินจัดโครงการ จัดห้องวิทยาศาสตร์และมีครูพี่เลี้ยงช่วยเหลือ ช่วยแนะนำ มีนักเรียนบางคนสนใจและเข้ามาช่วย แต่โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เพราะจะต้องระยะเวลามาก ซึ่งมีนักศึกษารับผิดชอบเพียงคนเดียว

               อุปสรรคในสัปดาห์นี้ เรื่องสภาพบรรยากาศ ฝนตก ลม กระโชก ที่โรงเรียน กิ่งไม้ตกใส่รถของชาวบ้าน หลังคาโรงอาหารของโรงเรียนกระเบื้อง หลุดไป จากลมกระโชก ทำให้นักเรียนนั่งทานข้าวฝนจะตก ใส่... นี้คือโรงเรียนเล็กโรงหนึ่งที่ ได้รับผลกระทบในสภาพบรรยากาศ


                  


      

เขียน 04 Aug 2013 @ 20:00 () แก้ไข 04 Aug 2013 @ 20:28, ()


ความเห็น (0)