อนุทิน 126988 - สุนิสา จูฑามาตย์

   อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่15-19กรกฎาคม 2556   

              สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งบุญจริงๆ เพราะมีกิจกรรมใหญ่ๆ 2 กิจกรรม ที่ชาวพุทธทุกคนต้องทำ ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดการเรียนการสอน แค่ 2 วัน คือวันที่ 15 และ 16

             ในวันที่ 17 ทางโรงเรียนมีกิจกรรม เรี่ยไรเงินประชาชนในระแวงโรงเรียนเก็ตโฮ่ จนถึงวัดเก็ตโฮ่ นักเรียนไปเดินเรี่ยไร  เงินทำบุญ ซึ่งอยู่ในระดับชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ดิฉันได้มีเจ้าที่ดูแลนักเรียนชั้น ป. 6 บางส่วน เดินเรี่ยไร เงินทำบุญ เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงนักเรียน....สวัสดี ครับ ช่วนกันอนุโมทนาบุญเทียนพรรษาวัดเก็ตโฮ่ ไหมครับ... ใบร้อย ใบห้าสิบ หลั่งไหล ใส่บาตร นักเรียน...รับส่วนบุญส่วนกุศล พร้อมกันน่ะครับ...เมื่องเสร็จสินการเดินขอเงินทำบุญเทียนพรรษา ก็ถึงเวลานับเงิน พร้อมถวายเทียนพรรษาและเงินที่เรี่ยไรจากชาวบ้าน

             ใันวันที่ 18-20 กิจกรรมเข้าค่ายพระพุทธ

              ค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ณ วัดอนุภาษกกฤษฎาราม หรือวัดเก็ตโฮ่ ค่ายนี้เป็นค่านที่สนุกได้รับความรู้ฝึกให้นักเรียนปฎิบัตตามกฏระเบียบ วินัย ให้นักเรียนได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี ดิฉันมีหน้าที่ดูแลนักเรียนที่ไปเข้าค่าย วันวันที่ 18 ทั้งกลางวันและกลางคืน ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมในทำวันเช้าตอน ตี 5 สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำให้ดิฉัน รู้สบายใจ มีสติ ในการทำงานต่าง มีกำลังเสริมสร้างจิตใจให้อยู่ในวันต่อๆไป ได้อย่างมีความสุข เมื่อ ธรรมะ ในใจ

    กิจกรรมวันที่ 17

     


     


                                   


กิจกรรมในวันที่ 18-20

    

    

                 
เขียน 27 Jul 2013 @ 13:00 () แก้ไข 27 Jul 2013 @ 13:28, ()


ความเห็น (0)