อนุทิน 125901 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 24  -  28 มิถุนายน 2556

             สัปดาห์นี้ในเรื่องของการสอน เป็นการเริ่มขึ้นหน่วยที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.6 ป.5 ได้ทดสอบความรู้นักเรียนโดย การสอบก่อนเรียนได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับใด จากนั่นการสอนขอแต่ละวันก็มีการทดลอง การนำสิ่งของมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

             กิจกรรมในสัปดาห์ มี วันสำคัญทางภาษาไทย ทางโรงเรียนได้จัดประกวด การแต่งกลอน การแสดงละครสุนทรภู่ ซึ่งนักเรียนก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รางวัลเกียรติบัตร และในวันเดียวกันทางโรงเรียนได้จัดโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดของประเทศไทย คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2556 "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน" นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานในกิจกรรม กิจกรรมในทุกวันตอนเย็นจะมีการซ้อมกีฬา และในวันศุกร์ ที่ 28 นักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้ไปแข่งขัน กีฬาประเภท เบตอง และฟุตบอล 

             " งานทุกงานมีความยากอยู่ในตัว แต่เราอย่ากลัวกับการต้องเผชิญกับปัญหา"เขียน 30 Jun 2013 @ 23:33 ()


ความเห็น (0)