อนุทิน 131266 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 20 ประจำวันที่ 23-27 กันยายน  2556

                สัปดาห์นี้ ทบทวนในแต่ละชั้นในแต่ละบทเรียนที่ได้สอนไปในแต่ละชั้น บางห้องทดสอบเก็บคะครั้งสุดท้าย และดิฉันต้องออกข้อสอบ 4 ห้อง 4 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 และ 6 ให้แล้วเสร็จ ค่ะ

เขียน 03 Nov 2013 @ 00:48 ()


ความเห็น (0)