อนุทิน 131266 - สุนิสา จูฑามาตย์

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 20 ประจำวันที่ 23-27 กันยายน  2556

                สัปดาห์นี้ ทบทวนในแต่ละชั้นในแต่ละบทเรียนที่ได้สอนไปในแต่ละชั้น บางห้องทดสอบเก็บคะครั้งสุดท้าย และดิฉันต้องออกข้อสอบ 4 ห้อง 4 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 และ 6 ให้แล้วเสร็จ ค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)