อนุทิน 129283 - สุนิสา จูฑามาตย์

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 9 - 13  สิงหาคม 2556 (โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่)

 

            สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสำหรับของการซ้อมแข่งขันวิชาการ แต่ละกลุ่มสาระก็ฝึกซ้อมให้นักเรียนแต่ละวิชา สำหรับดิฉันได้ ติววิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่จะไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 56 ซึ่งรับผิดชอบดูแล นักเรียนจำนวน 3 คน พร้อมครูพี่เลี้ยง ผลการแข่งจะออกมาอย่างไรก็ไม่เป็นไร เพราะอาจจะให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน รายวิชาวิทยาศาสตร์บ้าง  

เขียน 14 Sep 2013 @ 23:56 () แก้ไข 03 Nov 2013 @ 00:45, ()


ความเห็น (0)