อนุทิน 125596 - สุนิสา จูฑามาตย์

อนุทินสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17-22 มิถุนายน 2556 นักศึกษาฝึกสอน

            ในสัปดาห์มีการเรียนการสอนและมีกิจกรรม ที่ โรงเรียนได้มีวิทยากรจากภายนอกอีกด้วยค่ะ สำหรับการสอนในสัปดาห์นี้ก็เหมือนกับสัปดาห์ก่อนๆ มีการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์ในการทำการทดลองของนักเรียน บางห้องให้นักเรียน นำอุปกรณ์มาเองบ้างแต่บางห้อง ครูก็เตรียมไว้ให้ สำหรับการสอนซึ่งในสัปดาห์ ห้องที่ไม่ตั้งใจเรียนมีการแก้ปัญหาโดยให้ทำงานหรือชิ้นในคาบซึ่งเปงการสรุปในเรื่องที่ได้เรียนมาเป็นชิ้นส่ง ซึ่งได้ผลดี นักเรียนที่ส่งเสียงรบกวน ในห้องตั้งใจในการทำงานหรือชิ้น ทำให้บรรยากาศในห้องเงียบหน้าสอนเป็นการสร้าง บรรยากาศในห้องเรียนได้ประการหนึ่ง

              ในแต่ละวันของสัปดาห์นี้ คาบสุดท้ายจะมีการซ้อมกีฬาทุกประเภท เช่น เบตอง ฟุตบอล วิ่ง และ เชียร์ลีดเดอร์ ดิฉันมีหน้าที่ ฝึกซ้อมเชียร์ลีด ซึ่งดิฉันได้มีทักษะในด้านนี้มาบ้างก็สามารถสอนนักเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับนักเรียนค่ะ

                ในแต่ละปัญหาของแต่ละเรื่องก็จะได้คำปรึกษาที่ดีจาก ครูพี่เลี้ยง ซึ่งครูพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้คำปรึกษา ให้ทำสิ่งนั่น ให้ทำอย่างนี้ ซึ่งทำให้ดิฉันได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาใรครั้งต่อไปได้ " ปัญหาจะมีแนวทางการแก้ไขที่นั้น จะต้องมีที่ปรึกษา ดี ไปพร้อมกัน....." และกิจกรรมที่มีวิทยากร คือ การตรวจฟัน มีหมอและเจ้าหน้าที่ผู็เชี่ยวชาญมาแนะนำและตรวจสุขภาพช่องปาก วิธีการแปรงฟัง พร้อมแจก แปรงสีฟันให้นักเรียนคนละอันด้วยค่ะ 
เขียน 23 Jun 2013 @ 01:02 () แก้ไข 23 Jun 2013 @ 01:04, ()


ความเห็น (0)