อนุทินล่าสุด


พระปลัด
เขียนเมื่อ

อ่านสารคดีฉบับล่าสุดลงเรื่องพืชและสัตว์ต่างถิ่นที่เข้าอาศัยเจริญแพร่หลายอยู่ในเมืองไทย ทำให้นึกเรื่องคนต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่เมืองไทย ซึ่งมีไปทั่วทุกทีทุกแห่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ช่วงสายวันนี้ไปเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญประจำปีของธนาคารนครหลวงไทย โดยทางธนาคารนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปตามคตินิยมของคนไทยที่ชอบ เลข 9

ถือว่าให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ผู้ที่ได้รับเคราะห์กรรมส่วนมากแล้ว คนเรามักจะโทษเรื่องโชคชะตา จะมีเพียงส่วนน้อยที่บอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญ

แต่ทั้งนี้แล้ว มักจะโยนให้เป็นเรื่องเคราะห์กรรมทั้งนั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

เพื่อนมี 3  จำพวก  คือ

  1. เพื่อนติ
  2. เพื่อนเตือน
  3. เพื่อนตาย

ในเพื่อนทั้ง 3 นั้น เพื่อนติก็หาแต่เรื่องติ  เพื่อนเตือนก็มีแต่เรื่องเตือน ส่วนเพื่อนตายเป็นเพื่อนที่สำคัญมาก  เมื่อมีเหตุการณ์อะไรไม่ว่าหนักหรือเบา ตั้งใจเอาธุระจริงๆ ไม่ทิ้งขว้าง  เป็นด้วยกัน  ตายด้วยกัน  เพื่อนประเภทหลังนี้ จึงหาได้ยากนักความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

วันนี้ไปจนถึงวันที่  20 ตุลาคม  ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปี พ.ศ. 2553  โดยทำการสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

ปีนี้ อำเภอเมืองสงขลา มีพระภิกษุและสามเณร เข้าสอบ(นักธรรมตรี) 135 รูป จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง  จำนวน 22 วัด  ส่วน นักธรรมโท-เอก กำหนดสอบ วันที่ 22-25 พฤศจิกายน  2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ผู้แสวงหาทรัพย์ด้วยการพนัน หรือด้วยการทุจริตคอรัปชั่นอื่นใดก็ดี  ร่ำรวยเร็ว  แต่ก็ฉิบหายเร็ว  เหมือนปลูกไม้ล้มลุก ซึ่งได้ผลเร็ว แต่ต้นมันก็ตายเร็ว  ฉะนั้น

ส่วนการหาทรัพย์ด้วยการบากบั่นโดยทางสุจริต ค่อยทำ ค่อยไป ค่อยได้ ค่อยมี  ทรัพย์ที่ได้มานั้นจะมั่นคงถาวร  สามารถเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบต่อๆไป  เหมือนไม้มีแก่นหรือไม้ยืนต้น  ค่อยเติบโต ทีละนิด อายุก็ยืน ฉะนั้น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ห่างหายไปจากชุมชนแห่งนี้ประมาณสามเดือนเศษ  มีเหตุให้ไม่ได้เข้าเยี่ยมชาวบล็อกโกทูโน  เพราะหลายสาเหตุ อาทิ  คอมฯมีปัญหาเข้าศูนย์หลายครั้ง ต่อมาเมื่อใช้งานได้ แต่ผู้ใช้มีภาระงานต้องทำตามหน้าที่  และมาช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน จนถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 40 วัน ที่ทางบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต ต้องปรับปรุงระบบทั้งหมด เลยไม่สามารถเข้าระบบไปโดยปริยายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

การได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์มานานพอสมควร เห็นได้ชัดเจนว่า เด็กชนบทบ้านนอกมาอัตราการไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก มากกว่าเด็กในเมืองใหญ่

เพราะเห็นได้จากผู้ที่เข้าขอมาบวช หลายคนอ่านหนังสือไม่ได้ ทั้งที่หนังสือพระแปลจากบาลีเป็นไทยแล้วก็ตามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

สัตว์โลก ในที่นี้ ไม่ได้หมายเอาแต่เพียงเฉพาะสัตว์บุคคลในมนุษยโลกนี้เท่านั้น  โดยที่แท้แล้ว รวมถึงบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในภูมิหรือในโลกต่างๆ ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร

คำว่า วัฏสงสาร นี้แปลว่า การเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยอำนาจแห่งวัฏฏะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ลักษณะของเนื้อสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ให้ภิกษุบริโภคนั้น ประกอบด้วย 3 ฐานะคือ

  1. เห็นว่าเขาฆ่าจะเอามาถวาย
  2. ได้ยินเขาพูดว่าจะฆ่าเอามาถวาย
  3. ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน แต่มีจิตสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเอามาถวาย

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ความอยากทั้ง 3 นี้ เป็นสิ่งที่ละวางได้ยากยิ่ง  คนเราล้วนต่างตกอยู่ในอำนาจของมัน

การคิดจะละวางหรือกำจัดมันได้นั้น ต้องมีใจที่มั่นคง หนักแน่น และคิดอุบายวิธีกระทำอย่างมีสติ แต่กระนั้น ถึงบางคราวก็ต้องแพ้ให้แก่ความอยากอีก

ความทุกข์อาจลดได้บ้างก็ต่อเมื่อเราได้สนองความอยากทั้ง 3 นี้ แต่ไม่นานก็เกิดความอยากและเป็นความทุกข์ อยู่เช่นนี้ไปตลอด วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้คนส่วนมากจะยกย่อง ชื่นชม คนเก่ง เด็กเก่ง มากกว่า คนดี เด็กดี พอมีคนเก่งขึ้นมา สื่อต่างๆก็แย่งกันยกย่อง ชื่นชม กันยกใหญ่ คนที่เสพสื่อทั้งหลายก็แห่ตามกระแสของสื่อไปทันที

แต่พอมีคนดี ก็ยกย่อง เชียร์กันพอให้สังคมรู้ว่าเราก็ยกย่อง ชื่นชมคนดีกับเขาด้วย  แต่หลังจากนั้นไม่นาน ความสนใจในคนดีก็หายไปอย่างรวดเร็วความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

เมื่อวานอุปมาอายตนะภายใน วันนี้เป็นอายตนะภายนอก

ตาเหมือนงู ไม่ชอบที่เรียบ ชอบส่อดส่ายดูรูป

หูเหมือนจระเข้ ชอบวังวน ชอบที่เย็น เสียงเหมือนน้ำวังวน

จมูกเหมือนนก กลิ่นเหมือนอากาศ

ลิ้นเหมือนลูกสุนัข รสเหมือนแดนบ้าน

กายเหมือนสุนัขจิ้งจอก เพราะชอบอบอุ่น โผฏฐัพพะเหมือนป่าช้า

ใจเหมือนลิง กายเหมือนป่าไม้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ตา อุปมาเหมือนงู เพราะชอบที่เร้นลับ

หู อุปมาเหมือนจระเข้ เพราะชอบที่เย็นๆ

จมูก อุปมาเหมือนนกในกรง เพราะชอบดิ้นรน

ลิ้น อุปมาเหมือนสุนัขบ้า เพราะชอบบ้าน้ำลาย

กาย อุปมาเหมือนสุนัขจิ้งจอก เพราะชอบอุ่นๆ

ใจ อุปมาเหมือนลิง เพราะชอบซนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ในงานพระราชพธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีนี้ ได้พยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์ ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

ข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทยและคนเอเชียนั้น เป็นผลิตผลจากหยาดเหงื่อของชาวนาซึ่งเราพูดกันว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาแต่โบราณ เราควรประหยัด ซื่อสัตย์และสำนึกบาปบุญให้คุ้มข้าวแต่ละคำ

ในโลกนี้ยังมีคนที่ลำบากยากจนกว่าเราอีกมากมายนักที่ไม่มีข้าวให้รับประทานได้ทุกมื้อ  อย่ากินทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ขอให้นึกถึงคนที่ไม่มีข้าวจะกินบ้างความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

โดยธรรมชาติแล้ว คนเราทุกคนทุกเพศทุกวัย ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

ที่ต้องกระทำเช่นนี้ก็เพราะว่า ทุกสรรพสิ่งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของชีวิตคนเรา จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง  เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ศึกษาหรือสิกขา ในทางธรรมหมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่เป็นการอบรม กาย วาจา และใจ โดยตรง  คือ การอบรมตัวเองให้เปลี่ยนจากลักษณะหนึ่ง  ไปสู่อีกลักษณะหนึ่ง ตามที่เห็นว่าเป็นคุณประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป

การศึกษาที่แท้จริงนั้น ต้องทำลายความเห็นแก่ตัว  รู้รอบจนทำลายความเห็นแก่ตัวได้  สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้  ดังนั้นจึงมิใช่เพียงแต่การศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งเป็นเพียงให้เกิดความฉลาด แล้วเอาไปเพิ่มความเห็นแก่ตัวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

อันความดีนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ใคร จะเป็นที่คนที่ยังมีชีวิตหรือคนที่ตายไปแล้วก็ย่อมรับรองว่าเป็นของดี มีคุณประโยชน์  ดุจเพชรนิลจินดา  ซึ่งเป็นของที่มีค่าอยู่ในตัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน  ถ้าเรารู้จักนำเอามาใช้ก็ย่อมมีคุณประโยชน์ ฉันใดก็ฉันนั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

คนเราต้องมีกัลยาณมิตร  กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดี ที่มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินชีวิต  แต่มีบางคนไม่ชอบคบหากัลยาณมิตร  ชอบคบมิตรที่นำเราไปสู่ทางอบายมุข  มีการเล่นพนัน ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน เป็นต้น ชอบชักชวนไปในทางเสื่อมเสีย ชอบพาไปสนุกสนาน เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทอง  เรามักชอบมิตรประเภทนี้กันมากกว่ากัลยาณมิตรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ขงจื่อกล่าวไว้ว่า  มีแต่เพียงการสยบด้วยบารมีเท่านั้นจึงจะสามารถชนะใจคนได้   เรื่องนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วในทุกยุคทุกสมัย   แต่หากเป็นการสยบคนด้วยอำนาจ  มิอาจทำให้ผู้คนยอมรับได้ทั้งกายและใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

ในโลกนี้หมู่ชนจะรวมกันได้มี  3  กันคือ

  1. ดีทันกัน
  2. ชั่วทันกัน
  3. ตกลงกัน

ทั้งสามกันนี้ ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองให้ดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

อ่านพบข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งว่า "การที่ในโลกนี้มีสิ่งแตกต่างกันร้อยพันแปดประการ ก็เนื่องมาจากคุณภาพที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกำหนด"

แตกต่างเป็นธรรมชาติ แตกแยกเป็นธรรมดาของคนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

บรรดาดีที่มีในโลกนี้ มี 2 อย่าง คือดีที่ มีนิยม และดีที่ไม่มีนิยม  ดีที่มีคุณค่าสูง ต้องเป็นดีที่นิยม  ถ้าดีไม่มีนิยม  แม้จะดีก็มีค่าต่ำ  ดุจดังอัญมณีเม็ดโต  ถ้าไม่มีนิยมกันแล้ว  ราคาก็ต่ำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พระปลัด
เขียนเมื่อ

เพื่อน 3 จำพวก คือ เพื่อนติ  เพื่อนเตือน  และเพื่อนตาย  ในเพื่อนทั้ง 3 จำพวกนั้น  เพื่อนติก็หาเรื่องติ  เพื่อนเตือนก็มีแต่เรื่องเตือน  ส่วนเพื่อนตายเป็นเพื่อนที่สำคัญมาก  เมื่อมีเหตุการณ์อะไรทั้งหมดไม่ว่าหนักหรือเบา  ตั้งใจเอาเป็นธุระจริงๆ  ไม่ทิ้ง ไม่ขว้าง  เป็นก็เป็นด้วยกัน  ตายก็ตายด้วยกัน  นี่คือ เพื่อนตายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี