อนุทิน 64087 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศึกษาหรือสิกขา ในทางธรรมหมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่เป็นการอบรม กาย วาจา และใจ โดยตรง  คือ การอบรมตัวเองให้เปลี่ยนจากลักษณะหนึ่ง  ไปสู่อีกลักษณะหนึ่ง ตามที่เห็นว่าเป็นคุณประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป

การศึกษาที่แท้จริงนั้น ต้องทำลายความเห็นแก่ตัว  รู้รอบจนทำลายความเห็นแก่ตัวได้  สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้  ดังนั้นจึงมิใช่เพียงแต่การศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งเป็นเพียงให้เกิดความฉลาด แล้วเอาไปเพิ่มความเห็นแก่ตัว

เขียน 10 May 2010 @ 17:40 ()


ความเห็น (0)