อนุทิน 70782 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ไปจนถึงวันที่  20 ตุลาคม  ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปี พ.ศ. 2553  โดยทำการสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

ปีนี้ อำเภอเมืองสงขลา มีพระภิกษุและสามเณร เข้าสอบ(นักธรรมตรี) 135 รูป จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง  จำนวน 22 วัด  ส่วน นักธรรมโท-เอก กำหนดสอบ วันที่ 22-25 พฤศจิกายน  2553

เขียน 17 Oct 2010 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)